" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Eyewitness. Show all posts
Showing posts with label Eyewitness. Show all posts

Saturday, April 10, 2021

Rohingya Camp Fire Eyewitness Account: 11 Deaths, 300 Missing

Doctors
Worldwide
April 8, 2021

On the 21st March, our Doctors Worldwide team was in the Camp 9 Clinic in Cox’s Bazar, Bangladesh, visiting IOM colleagues to discuss our emergency care project. Less than 24 hours later, on the 22nd March, the entire structure and surrounding area had been destroyed by a devastating fire.

Below, Georgia Venner (DWW Project Manager) reflects on her experience witnessing the aftermath of the fire, and considers the impact of the event for the Rohingya communities:

The Rohingya Camp Fire: “just call if you start sending anyone, we are ready.”