" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Cyber-Security Law. Show all posts
Showing posts with label Cyber-Security Law. Show all posts

Sunday, February 14, 2021

Myanmar's Creatives Are Fighting Military Rule With Art—Despite the Threat of a Draconian New Cyber-Security Law

TIME
SUYIN HAYNES
FEBRUARY 12, 2021
An image of three-finger salute is projected on a building during a night protest against the military coup and to demand the release of elected leader Aung San Suu Kyi, in Yangon, Myanmar, Feb. 9 Reuters

K

hine, an artist based in Yangon, doesn’t think of himself as political. Right now, he says, he’d much rather be creating paintings of imagined scenes. But since Myanmar’s military coup on Feb. 1, he’s been making something different: “counter-propaganda”—posters and stickers meant to inspire civil disobedience and criticize the military junta. “What me and other artists are making right now is not art,” says Khine, who gave a pseudonym out of fear for his safety. “But it’s what the time calls for, and it’s what I’m feeling right now.”