" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label U Kyaw Min. Show all posts
Showing posts with label U Kyaw Min. Show all posts

Friday, November 13, 2020

DVB Debate:"ရခိုင္ျပည္နယ္ဒုကၡသည္ေတြျပန္လည္ ေခၚယူေရးမူဝါဒေအာင္ျမင္မလား?"(Part A,B,C )

DVB Debate
Date :Nov 8, 2020 

DVB Debate:"ရခိုင္ျပည္နယ္ဒုကၡသည္ေတြျပန္လည္ေခၚယူေရးမူဝါဒေအာင္ျမင္မလား?"(Part A)

 

 

 DVB Debate:"ရခိုင္ျပည္နယ္ဒုကၡသည္ေတြျပန္လည္ေခၚယူေရးမူဝါဒေအာင္ျမင္မလား?"(Part B)  

 

 DVB Debate:"ရခိုင္ျပည္နယ္ဒုကၡသည္ေတြျပန္လည္ေခၚယူေရးမူဝါဒေအာင္ျမင္မလား?"(Part C) Link :Here

Tuesday, August 28, 2018

( 28.08.2018 ) လူတိုင္း အာ႐ံုစိုက္ ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရးအခင္း။ ( ဦးေက်ာ္မင္း )


လူတိုင္းအာ႐ံုစိုက္ေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးအခင္း

႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရးအခင္းကို ဂ်င္ႏိုဆိုက္ဒ္ ေျမာက္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ဟားဗက္တကၠသိုလ္၊ ေရးလ္ (Yale) တကၠသိုလ္၊ လန္ဒန္ကြင္းမယ္ရီ တကၠသိုလ္တို႔မွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက အခ်ိန္ေပး ကြင္းဆင္း ေလ့လာၿပီး စာ တမ္းမ်ား ထုတ္ခဲ့ေပသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ HRW အဖြဲ႕၊ fortify rights၊ Amnesty International စသည့္ စသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ဂ်င္ႏိုဆိုက္ဒ္ ေျမာက္ေသာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု တင္ျပေနသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာၿပီျဖစ္ပါသည္။
/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */