" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Post-Atrocity Justice. Show all posts
Showing posts with label Post-Atrocity Justice. Show all posts

Wednesday, June 12, 2024

Whose Justice? Rohingya Perspectives on Post-Atrocity Justice

JUST SECURITY
by Rebecca Hamilton
June 11, 2024


Over the past two decades of listening to survivors of atrocity crimes – including the perspectives shared in a recent survey of Rohingya survivors of genocidal violence in Myanmar – I have seen time and again that while the desire for justice is universal, the question of what justice means in any given community (and for different individuals within any given community) is often very particular and highly influenced by local context. There is nothing terribly surprising in this observation. What is striking, however, is the degree to which the professional community working on and around international criminal law (ICL) (and I include myself in this) often fails to absorb the full implications of this reality.