" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Lindsay Maizland. Show all posts
Showing posts with label Lindsay Maizland. Show all posts

Thursday, January 23, 2020

The Rohingya Crisis

January 23, 2020 

Hundreds of thousands of Rohingya, a Muslim ethnic minority group, have fled persecution in Myanmar’s Rakhine State, fueling a historic migration crisis.
A group of Rohingya refugees after crossing the Bangladesh-Myanmar border, September 1, 2017. Mohammad Ponir Hossain/Reuters 

Discriminatory policies of Myanmar’s government since the late 1970s have compelled hundreds of thousands of Muslim Rohingya to flee their homes in the predominantly Buddhist country. Most have crossed by land into Bangladesh, while others have taken to the sea to reach Indonesia, Malaysia, and Thailand.
 
Beginning in 2017, renewed violence, including reported rape, murder, and arson, triggered an exodus of Rohingya, as Myanmar’s security forces claimed they were carrying out a campaign to reinstate stability in the country’s western region. The United Nations has said that those forces showed “genocidal intent,” and international pressure on the country’s elected leaders to end the repression continues to rise.