" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Islamic Crisis. Show all posts
Showing posts with label Islamic Crisis. Show all posts

Saturday, November 14, 2020

Macron’s misreading of an Islamic “crisis”

GLOBAL COMMENT
On 2 October, President Macron acknowledged in a speech that France had failed its immigrant communities – immigrants, with lingering animosities, from French colonies where France committed untold atrocities, and with poor living conditions – creating “our own separatism” with ghettos of “misery and hardship” where people were lumped together according to their origins and social background. ‘Districts were created where the promise of the Republic has no longer been kept, and where messages of radicalism found resonance with some inhabitants’.

He also added that Islam is a religion which is experiencing a crisis today, all over the world, citing multiple reasons.

He inadvertently neglected to mention that evil resides in the heart of deviants that would do wrong with little encouragement from a variety of influences: religious hyperbole, greed, racism, ethnicity, vengeance, or political dogma. That those deviants are in the minority, and represent only themselves.