" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Myanmar Gernerals. Show all posts
Showing posts with label Myanmar Gernerals. Show all posts

Monday, March 4, 2024

Will Myanmar’s Militias Relinquish Control After Victory?

zenith
Analysis
by Philipp Peksaglam
04.03.2024
Politics
Paul Vrieze / Voice of America
Myanmar’s junta has been on the back foot for quite some time now. The militias waging a civil war against the central government are gaining ground and start to plan the post-war order. Yet one ethnic minority remains marginalized.

Myanmar’s generals do not have much to celebrate these days. February 1st did present an occasion for any Putschists in a particularly festive mood: the three-year anniversary of the military coup. The 2021 takeover of the elected government of Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi permanently ended the generals’ brief flirt with democratic governance. Ever since, the conflict between the Tatmadaw, as the military is known, and regional ethnic insurgents dominates life in Myanmar.