" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Intervention. Show all posts
Showing posts with label Intervention. Show all posts

Saturday, March 20, 2021

Inside Myanmar, calls for UN intervention grow louder

The World
Patrick Winn
March 18, 2021 

A brutal military coup has some protesters calling for armed intervention — but is this a real possibility?

People walk along a deserted road blocked with improvised barricades build by anti-coup protesters to secure a neighborhood in Yangon, Myanmar, March 18, 2021.
Credit:AP

Myanmar is in the grips of a sickening cycle.


Nearly every day, unarmed protesters are gunned down by soldiers or riot cops. Social media inside the country is a churn of violent images: maimed bodies and young lives cut short.

Six weeks have passed since the military seized total power and instantly sparked a mass uprising — one powered by huge rallies and a general strike, which is grinding the economy to a crawl.