" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Protect. Show all posts
Showing posts with label Protect. Show all posts

Saturday, January 25, 2020

Why the ICJ Is Trying to Protect Myanmar’s Rohingya

January 24, 2020 
The International Court of Justice issued an important decision aimed at protecting Myanmar’s persecuted Rohingya minority, but its impact is unclear. 


 Myanmar leader Aung San Suu Kyi listens as Gambian Justice Minister Abubacarr Tambadou speaks at a hearing at the International Court of Justice in The Hague, Netherlands. Yves Herman/Reuters
 
The wheels of international justice turn slowly, but this week they sped up to protect the rights of the Rohingya, an ethnic Muslim minority population in Myanmar that has suffered brutal assaults by government forces since 2016. The International Court of Justice (ICJ), the primary judicial organ of the United Nations, ordered Myanmar to cease and desist all forms of alleged genocide against the Rohingya and to preserve evidence about alleged genocidal acts. How Myanmar intends to respond to the ruling remains to be seen.