" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label NY Times. Show all posts
Showing posts with label NY Times. Show all posts

Thursday, September 10, 2020

Two Myanmar Soldiers Taken to the Hague After Confessing to Rohingya Killings: Reports

The Washington Post
By Reuters
Sept. 8, 2020


(Reuters) - Two Myanmar soldiers have been taken to The Hague after confessing to murdering minority Rohingya Muslims during a 2017 crackdown, two news organisations and a rights group reported on Tuesday.

The two men admitted to killing dozens of villagers in northern Rakhine state and burying them in mass graves, according to the New York Times, the Canadian Broadcasting Corporation and the non-profit Fortify Rights, citing statements the men made on videos filmed in Myanmar this year.

Tuesday, January 28, 2020

At Auschwitz, Holocaust Survivors Plead ‘Never Forget’

The New Yourk Times
Published Jan. 27, 2020
Updated   Jan. 28, 2020 

Organizers sought to put a spotlight on the stories of survivors, as this may be the last time that such a large number will be able to gather in one place.

Holocaust survivors at the Auschwitz concentration camp during ceremonies on Monday to commemorate the 75th anniversary of the camp’s liberation.Credit...Janek Skarzynski/Agence France-Presse — Getty Images


AUSCHWITZ-BIRKENAU, Poland — They wore scarves emblazoned with their prisoner numbers, the same ones tattooed on their arms. Many were frail, walking only with the support of friends or relatives

And as they slowly made their way, one by one, to what had been the wall of death, where thousands of prisoners were lined up for summary execution, it was a vivid reminder that before long the last eyewitnesses to the crimes that took place in Auschwitz will be gone.