" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Christan Rohingya. Show all posts
Showing posts with label Christan Rohingya. Show all posts

Wednesday, February 5, 2020

The Christian Rohingya


M  
Shafiur Rahman
medium.com
Feb 5 .2020On 26th January 2020, violence broke out between Christian and Muslim Rohingya in Kutupalong Refugee camp, Bangladesh. We previously discussed the issue in two separate episodes, the links for which are below. In this episode, we talk to Nay San Lwin, a prominent Muslim Rohingya activist. The interview is conducted in Rohingya language. A summary of what Nay San Lwin said is presented below. (These are not verbatim quotes but a summary (seen and approved by Nay San Lwin).

Monday, February 3, 2020

Violence between Muslim and Christian Rohingya in Kutupalong

M
Shafiur Rahman
Feb 3 2020
Shukkur, a muslim rohingya, alleges he was taken inside a building and beaten by christian Rohingya in Kutupalong refugee camp, 26th January, 2020.
On the night of 26th January, violence broke out in Bangladesh’s Kutupalong refugee camp between christian and muslim Rohingya. As a result, several christians required immediate hospitalisation, and seventeen christian families within Kutupalong have been removed to the transit camp ( a transit centre where refugees stay prior to allocation to a particular camp). Tensions have long simmered between the small christian community (approximately 1500 strong), and their muslim compatriots. Occasionally these tensions spill over into violence. According to the christians, this episode is the worst in the history of Rohingya christian/muslim relations.