" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label environmental crimes. Show all posts
Showing posts with label environmental crimes. Show all posts

Sunday, August 29, 2021

With Myanmar’s press muzzled, experts warn of surge in environmental crimes

MONGABAY
Carolyn Cowan
27 August 2021

  • Myanmar’s military authorities have followed their Feb. 1 coup with a sweeping clampdown on press freedom, including the arrest of reporters, closing of news outlets, and driving of journalists underground or into exile.
  • Industry experts say the measures have effectively criminalized independent journalism in the country.
  • As conflict and violence spreads throughout the country, monitoring forests, illegal logging and the associated illicit trade on the ground is increasingly risky. Satellite platforms that monitor forest loss will likely become increasingly useful.
  • With the loss of the independent press watchdog a reality, experts say they fear the circumstances are ripe for overexploitation of natural resources.

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */