" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label Report. Show all posts
Showing posts with label Report. Show all posts

Monday, May 31, 2021

Genocide of Rohingya shows no sign of abating: Report

THE NATION
Anadolu
May 29, 2021

A UK-based Rohingya rights defender, the Burmese Rohingya Organization UK (BROUK), in a new report claimed “the genocide against Rohingya shows no sign of abating in Myanmar” despite the order of the UN's highest court to the Myanmar authorities for protecting the minority community.

“Since the start of 2021, at least 15 Rohingya -- including nine infants and young children -- have died as a direct result of onerous and illegal travel restrictions preventing access to medical care,” the report released on Monday said.

The release has also coincided with Myanmar’s duty to report to the International Court of Justice (ICJ), on how it is preventing genocidal acts against the minority Rohingya Muslims in Rakhine State.

Friday, May 21, 2021

Atrocity Alert No. 253: Israel and the Occupied Palestinian Territories, Myanmar (Burma) and Colombia Format

GLOBAL CENTRE
FOR THE RESPONSIBILITY
TO PROTECT

19 May 2021
ATROCITY ALERT

Atrocity Alert is a weekly publication by the Global Centre for the Responsibility to Protect highlighting situations where populations are at risk of, or are enduring, mass atrocity crimes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WAR CRIMES CONTINUE IN GAZA CONFLICT

As the war in the Gaza Strip has intensified over the past week, Israeli forces have displayed reckless disregard for the lives of Palestinians in the blockaded enclave, carrying out hundreds of airstrikes targeting residential buildings in one of the most densely populated areas in the world. Since 10 May at least 219 Palestinians, including 61 children, have been killed and over 1,500 injured by Israeli airstrikes. Airstrikes hit Shateh refugee camp on 15 May, killing 10 civilians, and also targeted a multi-story building that includes the media offices of Al Jazeera and the Associated Press. At least 130 buildings – including 17 hospitals and Gaza’s only laboratory for COVID-19 testing – have now been seriously damaged or destroyed, forcibly displacing over 58,000 Palestinians. Gaza’s sewerage system and water supply have also been damaged by airstrikes, with the UN reporting that 800,000 Gazans now lack access to safe drinking water. These attacks, which appear to deliberately ignore the principles of proportionality and distinction, may amount to war crimes under international law.

Tuesday, May 18, 2021

Myanmar’s Military Struggles to Control the Virtual Battlefield

 Asia Report N°314 | 18 May 2021

အြန္လိုင္းတိုက္ပြဲကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ ျမန္မာ စစ္တပ္

INTERNATIONAL CRISIS GROUP
REPORT 314 / ASIA 
18 MAY 2021
ေဖေဖာ္ဝါရီစစ္အာဏာသိမ္းပြဲကို ဆန႔္က်င္မႈမ်ားအား ၿဖိဳခြင္းရန္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈ ကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေနၿပီး လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ေခ်မႈန္းလ်က္ရွိသည္။ နိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္းက ျပည္သူအမ်ား အြန္လိုင္းကို အေႏွာက္အယွက္မရွိ အသုံးျပဳနိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းရွာေဖြ၍ ကူညီသင့္ၿပီး အြန္လိုင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳနိုင္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား ျမန္မာစစ္တပ္ကို မေရာင္းခ်ရန္ လိုအပ္ သည္။

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */