" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Rebels Group. Show all posts
Showing posts with label Rebels Group. Show all posts

Tuesday, May 14, 2024

Rohingya being forcibly conscripted in battle between Myanmar and rebels

The Guardian
Kaamil Ahmed
Tue 14 May 2024 

Myanmar military has conscripted 1,000 Rohingya men and boys since February, with fears some are being used as human shields, according to NGOs

Rohingya passengers get off the train ahead of Sittwe, Rakhine state, as they are not allowed to disembark at the main station. The ethnic minority fear going out in case they are conscripted. Photograph: Riva Press


For more than four hours Abdullah* waited in the darkness as soldiers marched 30 of his neighbours from their homes in the Myanmar border state of Rakhine and forced them by gunpoint to join him on the truck that would take them all to a military base.