" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Tayub Uddin. Show all posts
Showing posts with label Tayub Uddin. Show all posts

Saturday, October 31, 2020

Myanmar Rohingya feel anger and despair before election

NIKKEI ASIA
CAPE DIAMOND,
October 30, 2020 

Members of Muslim group stripped of citizenship can't vote or run for parliament

A man and a girl stand outside their home in a village in the state of Rakhine, western Myanmar, in 2018. (Photo by Cape Diamond)
CAPE DIAMOND, Contributing writerOctober 30, 2020 16:18 JST

YANGON -- Anger and despair is spreading among the Rohingya in Myanmar before the country's general election on Nov. 8 as many in the Muslim group have had their citizenship stripped and are barred from voting or running for parliament.

Tayub Uddin, 65, is a Rohingya politician in Yangon and serves as a senior vice chairman of the Democracy and Human Rights Party, a Rohingya political party. While he is actively participating in politics, his family members in Rakhine State, located on the country's western coast and home to many Rohingya, are not recognized as citizens.