" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Powerless. Show all posts
Showing posts with label Powerless. Show all posts

Friday, July 12, 2019

Why is the UN’s Response to Myanmar’s Rohingya Persecution so Powerless?

THE 
GLOBE POST
Max Pensky
July 11, 2019
OpinionRecent reports about the United Nations’ response to Myanmar’s persecution of the Rohingya minority highlights just how deep the U.N.’s dysfunction has become. U.N. officials now openly worry that ongoing aid provision to internally displaced Rohingya civilians confined to squalid camps within Myanmar will have the unintended effect of “entrenching segregation,” effectively helping Myanmar in its efforts to isolate the Rohingya.