" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Secretary Antony J. Blinken. Show all posts
Showing posts with label Secretary Antony J. Blinken. Show all posts

Friday, March 25, 2022

Secretary Antony J. Blinken on the Genocide and Crimes Against Humanity in Burma


Antony J. Blinken, Secretary of State

Holocaust Memorial Museum
Washington, D.C.
March 21, 2022

SECRETARY BLINKEN:  Thank you very much, and good morning, everyone.  Stu, thank you for those very kind words, but also thank you for so many decades of extraordinary service to this country and to its ideals.

This is something of a sacred place for me.  Every time I walk through these doors, it has the same impact.  And so I’m grateful to Sara and her leadership of this institution; Naomi, who walked us through the extraordinary exhibit on the story, the plight of the Rohingya that we’ll be talking about today.  I urge everyone:  Come, see this.  Experience this.  It will speak incredibly powerful to you.