" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label ILO. Show all posts
Showing posts with label ILO. Show all posts

Thursday, July 2, 1998

FORCED LABOUR IN MYANMAR

For the Executive Committee of UNHCR
EXTRACTS ON RAKHINE (ARAKAN) STATE FROM
FORCED LABOUR IN MYANMAR                 (BURMA)
Report of the Commission of Inquiry appointed under article 26 of the Constitution of the International Labour Organization to examine the observance by Myanmar of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) [1]

Geneva, 2 July 1998


".... the situation in the northern part of Rakhine State appears to be more severe in all respects than that prevailing in most other parts of the country. Most of the witnesses questioned on this subject, who were members of the Rohingya ethnic group, and who had left the country very recently, claimed to have been subjected to systematic discrimination by the authorities..."
(ILO Report, para 435)