" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Indonesians. Show all posts
Showing posts with label Indonesians. Show all posts

Thursday, March 28, 2024

Angry Indonesians in Aceh again storm a shelter, push Rohingya out

Benar News
Pizaro Gozali Idrus
2024.03.27
Jakarta

A Rohingya refugee looks out of a National Search and Rescue Agency (BASARNAS) vessel after he and many other refugees were rescued from their capsized boat in waters off the coast of Aceh, Indonesia, March 21, 2024 Zahlul Akbar/AF

For the second time in three months, a belligerent and resentful crowd of locals in Indonesia’s Aceh province made authorities move dozens of newly arrived Rohingya refugees from their shelter by storming the facility, officials said Wednesday.