" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "
Showing posts with label Eid Al-Adha. Show all posts
Showing posts with label Eid Al-Adha. Show all posts

Tuesday, June 18, 2024

Statement by President Joe Biden on the Occasion of Eid al-Adha

THE WHITE HOUSE
June 16'2024


Jill and I wish American Muslims – and Muslims around the world – a very blessed Eid al-Adha.

This holiday is a time of prayer, reflection, and sacrifice, with Muslims spending time with family and friends, joining in festive meals, sharing food with those in need, and honoring the performance of the annual Hajj rituals. This year, nearly 2 million Muslims from every corner of the world are participating in Hajj, a sacred journey that brings Muslims from all walks of life together in fellowship and faith. We wish them Hajj Mabroor.

Sunday, June 16, 2024

On Bhasan Char, Rohingya refugees observe Eid without family festivities

A Rohingya refugee woman carries her child as she walks through a market in Bhasan Char on June 16, 2024. (AN Photo)

  • More than 35,000 Rohingya have been relocated to Bhasan Char since end of 2020
  • It is illegal for refugees to leave the remote Bangladeshi island

DHAKA: Sebon Bahar’s fondest memories of Eid Al-Adha are the hug she would share with her mother to celebrate the occasion, an experience that has grown distant now that she is living on a remote Bangladeshi island.