" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Tuesday, November 30, 2021

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) နိုဝဘာၤလ၊ ၂၀၂၁

အသံဖိုင္မ်ားကို " နံနက္ပိုင္း/ ညေနပိုင္း" တြင္ကလစ္ႏွိပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
30.11.2021
VOA
VOA

30.11.2021
BBC
BBC

30.11.2021
RFA
RFA

ရက္စြဲ့
နံနက္ပိုင္း အစီအစဥ္
ညေနပိုင္း အစီအစဥ္

VOA
BBC
RFA
VOA
BBC
RFA
01.11.2021
VOABBCRFAVOABBCRFA
02.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
03.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
04.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
05.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
06.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
07.11.2021VOABBCRFAVOABBC
RFA
08.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
09.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
10.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
11.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
12.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
13.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
14.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
15.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
16.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
17.11.2021VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
18.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
19.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
20.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
21.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
22.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
23.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
24.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
25.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
26.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
27.11.2021VOABBCRFAVOA
BBCRFA
28.11.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
29.1.2021VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
30.11.2021

31.11.2021
No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */