" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Wednesday, September 22, 2021

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) စက္တဘၤာလ၊ ၂၀၂၁

အသံဖိုင္မ်ားကို " နံနက္ပိုင္း/ ညေနပိုင္း" တြင္ကလစ္ႏွိပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
22.09.2021
VOA
VOA

22.09.2021
BBC
BBC

22.09.2021
RFA
RFA

1ရက္စြဲ့
နံနက္ပိုင္း အစီအစဥ္
ညေနပိုင္း အစီအစဥ္

VOA
BBC
RFA
VOA
BBC
RFA
01.09.2021
VOABBCRFAVOABBCRFA
02.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
03.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
04.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
05.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
06.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
07.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
08.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
09.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
10.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
11.092021VOABBCRFAVOABBCRFA
12.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
13.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
14.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
15.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
16.09.2021VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
17.09.2021VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
18.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
19.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
20.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
21.09.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
22.09.2021

23.09.2021

24.09.2021

25.09.2021

26.09.2021

27.09.2021

28.09.2021

29.09.2021

30.09.2021


No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */