" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Monday, January 18, 2021

ရခိုင္ျပည္၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အသိုင္းအဝန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္

ရခိုင္၊ မြတ္ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) ႏွင့္ လူနည္းစုအသိုင္းအဝန္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ ကာ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ ၾကသူ မ်ားမွ ေအာက္ ေဖၚျပ ပါမူ (Principles) မ်ားကို သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေအာက္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ အသိုင္းအဝန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရခိုင္၊ မြတ္ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) ႏွင့္ တစ္ျခားမ်ိဳး ႏြယ္စု အသိုင္းအဝန္း တို႔သည္ ႏွစ္ပရေစၥဒမ်ားစြာကတည္းကပင္ အတူတကြ ေနထိုင္လာ ၾကေသာ အဖရခိုင္ ၿပည္ (Arakan) ကိုပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ၊


o  ေအးအတူပူအမၽွ အတူတကြပူးေပါင္းေနထိုင္ေရးမူကို ဦးထိပ္ထားလၽွက္ သာယာဝေျပာေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္ တစ္ခုကို ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူသည္။

o  တရားမၽွတေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္ သာရမ်ားျဖစ္ၾက ေသာ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ စည္း႐ုံးခြင့္၊ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္ခြင့္တည္းသူေသာ ေလာ ကပါလ ေမြးရာပါလူ႔သဘာဝတရားမ်းႏွင့္အညီက်င့္သုံး လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊ ကာကြယ္ထိမ္း သိမ္းျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊

o  အသိုင္းအဝန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား မတူကြဲျပားေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သာသာစကားႏွင့္ အထြ႗္အျမတ္ထားေသာ သေကၤတမ်ားကို အားလုံး ရိုေသေလးစား တန္ဖိုးထားၾကရန္ အခိုင္အမာ ဆုံးျဖတ္ သည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အသိပညာမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ား၊ လူသားရင္း ၿမစ္ မ်ားစြာ ပကတိတည္ရွိေနျခင္းသည္ လူ႔သိကၡာႏွင့္အညီ သာယာေအးခ်မ္းေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္ကို တည္ ေဆာက္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အင္အားထုတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလူ႔ေဘာင္ ေလာကတြင္ နိုင္ငံေရး၊ လူမွႈေရး၊ ဘာသာေရးစသည့္ အယူအဆျခားနားျခင္းမ်ား မလြဲမေသြ ရွိေနမည္ မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရ ဒီက်င့္ စဥ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္း ျခင္းျဖင့္ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၾကရန္ ကတိျပဳ ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ ရခိုင္ျပည္ကို (United Arakan) ဘာသားေရးအယူဝါဒ လႊမ္းမိုးမႈမရွိသည့္ နိုင္ငံေရးအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ တရားမွၽွတေရး၊ ေအးအတူပူအမၽွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေန ထိုင္ေရးမူတြင္ အေျခခံ၍ လူ႔ေဘာင္သစ္တစ္ခုကို ျပန္လည္တည္ ေဆာက္သြားၾကရန္ ႀကီးမားျမင့္ျမတ္ သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိၾကသည္ႏွင့္ညီ၊ စုစည္းမႈအားျဖင့္ ျပည့္စုံကုန္လုံသည့္ လူမႈစီးပြားဘဝကို လြတ္ လပ္စြာတည္ေဆာက္ႏွိုင္မွသာလၽွင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏွိုင္မည္ဟု ယုံ ၾကည္သည္။ ေဒသတြင္းဖြံၿဖိဴးေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို အႏၲရာယ္ျပဳေႏွင့္ယၽွက္ေစမည့္ အစြန္းေရာက္ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အၾကမ္း ဖက္မႈ မွန္သမၽွကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္သည္။

ရခိုင္ျပည္သည္ သဘာဝရင္းျမစ္ သယံဇာတမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား မွရင္းႏွီး ၿမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္းဖြံၿဖိဳးမည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား တည္ရွိသည္ ႏွင့္အညီ ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေလၽွာက္လာခဲ့ၾကေသာ ထိုသ ယံဇာတ ရင္းျမစ္မ်ား၏ မူလပိုင္ရွင္မ်ား ၿဖစ္ၾကေပရာ၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္း ႏွိုင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအားလုံးကို ကၽြႏႈပ္တို႔ ကိုယ္ တိုင္ကိုယ္က် ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိရမည္ဟု အေလးအနက္ ခံယူ သည္။ အၾကင္သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ မႈ မ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဒသ ခံျပည္သူမ်ား ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ ေဆာင္ရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ရခိုင္ ၿပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ၊ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္သာလၽွင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ မွ အေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ပါရန္ အတိအလင္းေၾကညာအပ္ ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (Arakan Army) ႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ အၾကား လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနျခင္းမ်ားကို ႀကိဳဆို ေထာက္ခံပါ သည္။ ဤတိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈသည္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈမ်ား ႏွင့္ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပး ၾကသူမ်ားကို ေလၽွာ့နည္းေစပါသည္။ နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္အျပည့္အ၀ ရရွိမွသာလၽွင္ ရည္ရွည္တည္တန႔္ ခိုင္ျမဲ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏွိုင္ မည္ဟု အခိုင္အမာယုံၾကည္သည္။

မၾကာေသးမီကာလက အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်န္လွပ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ တရားမၽွတၿပီး လြတ္လတ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ (သို႔မဟုတ္) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အျမန္ဆုံးက်င္း ပႏွိုင္ေရး ႀကိဳးစားခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ရခိုင္ပါတီမ်ား၊ ျပည္မအေျခခံ ပါတီမ်ားသာမက အျခားလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ား၊ မြတ္ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား လြတ္လတ္စြာပါဝင္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ ခြင့္ျပဳ႕ရန္ေတာင္းဆိုသည္။ ပယ္ဖ်က္ခံထားရေသာ ပါတီမ်ားကို ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ မြတ္ဆ လင္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအားလုံးတြင္ လြတ္လတ္စြာ မဲေပးပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားကို တိုက္ တြန္းအပ္ပါသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ရခိုင္ျပည္ရွိ မြတ္ဆလင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ အ ဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုပိတ္ပင္ထားမႈ အားလုံးကို အျမန္ဆုံး႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း သားမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ လြတ္ လပ္ စြာ ပညာသင္ ၾကားခြင့္ေပးရန္ တစ္ညီတစ္ညြတ္ တည္းေတာင္းဆိုသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရခိုင္ျပည္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား၊ ကမန္အသိုင္းအဝန္းမ်ား၏ နိုင္ငံသားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အ ေရး မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ပင္တားဆီထားသည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံနိုင္ငံသား ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းသည္ တရားမၽွတမႈမရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရႈျမင္ သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးတြင္အေျခခံၿပီး နိုင္ငံသားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံ သည့္မူဝါဒကို အျမန္ဆုံး႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ နိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ရရွိၿပီးနိုင္ငံသားမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္အခြင့္ အေရး မ်ားအျပည့္အဝရရွိေစရန္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္တြင္မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခ်င္း၊ ဒိုင္းနက္၊ ဟိႏၵဴ၊ ကမန္၊ ခမီး၊ မရာ မာႀကီး၊ ၿမိဳႏွင့္ သက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ခံေနၾကရသည္ကို အျမန္ ဆုံး ရပ္တန႔္ရန္။ ဤမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား အခ်င္းခ်င္းေသြးခြဲအျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ဥေပကၡာျပဳခံေနၾကရျခင္းမ်ားကို ပိုမိုအာ႐ုံစူးစိုက္ကာ ရင္ခုန္ဘြယ္ရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေသြးရင္းညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို ေစတနာ မြန္မ်ားထားရွိကာ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ထိမ္း သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းပိတ္ (COVID-19) ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးသည္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားအား လုံးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစပါသည္။ အစိုးရမွ ထိုေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း စီမံခ်က္မ်ား တြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ေနာက္ခ်န္မထားဘဲ၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ အဖြဲ႕အစည္းမေရြး၊ နိုင္ ငံသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းအေပၚအေျခမခံဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူအားလုံး တန္း တူ ညီ မၽွစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ မ်ားစြာေသာအေတြ႕အၾကဳံ၊ ခိုင္မာသည့္ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တရားမၽွတျခင္း၊ တန္း တူ ၿခင္း ဟူတည္းေသာ လူသားဗီဇ ေလာကပါလတရားမ်ားကို အေျခခံၿပီး ထြန္းကားလာခဲ့သည့္ မတူကြဲျပားေသာ ရခိုင့္လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝန္းသည္ ညီညြတ္ျခင္း မဂၤလာတရားႏွင့္အညီ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားသည့္ အင္အားထု အျဖစ္ ေတာက္ေျပာင္ခဲ့သည့္ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြား ဘြယ္ရာ သက္ေသသာဓကမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ကို အားလုံး မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီး ၿဖစ္ ပါသည္။ ထိုအစဥ္လာေကာင္းမ်ားအေပၚတြင္ မားမား မတ္မတ္ရပ္တည္ကာ လွပေသာအနာဂတ္ကို ျပန္ လည္ တည္ေဆာက္ႏွိုင္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အျပန္အလွန္ညႇိႏွိုင္တိုင္ပင္ၿပီး ညီညြတ္မႈအင္အားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား ၿပီးသကာလ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ ထာဝ ရတည္တန႔္ခိုင္ျမဲေသာ အဖရခိုင္ျပည္ႀကီးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔ သႏၶိဌါန္ျပဳ သည္။

ကိုယ္စားျပဳျခင္း ။ ။
ရခိုင္အသိုင္းအဝန္း
မြတ္ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) အသိုင္းအဝန္း

ဆက္သြယ္ရန္
ညီညီလြင္
Email: nyinyilwin@protonmail.com
ဦသာေအး
Email: tharaye64@protonmail.com

No comments:

Post a Comment