" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Saturday, October 31, 2020

သတင္းစာ ( ေၾကးမံု) ေအာက္တိုလ၊၂၀၂၀

ရက္စြဲအလိုက္ သတင္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ နိုင္ပါ သည္။

       (27.10.2020)

  <                               

iframe height="145" src="https://drive.google.com/file/d/1ppuM9zwncjTmWPoCLhqhHqlpu6Y-qKeT/preview" width="120">

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */