" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Thursday, February 20, 2020

ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ ၿပန္ ခ်က္ ၄ / ၂၀၂၀

MPC
ၿမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၄ / ၂၀၂၀
.
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။
.
“သတင္းအတု/ အေယာင္မ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား ႏွင့္ သတင္းခိုးကူးေနသည့္ အြန္လိုင္းဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ား၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပ့ခ်္မ်ားအား ေၾကညာျခင္း”
.
၁။ ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၂) ရက္ ေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၇/ ၂၀၁၉) အရ သတင္းခိုးကူးမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
.
၂။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္း ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ “မီဒီယာ က႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ တတိယအႀကိမ္ မ႑ိဳင္ (၄) ရပ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ” တြင္ သေဘာ တူညီခ်က္ (၁၃) ခ်က္မွ အမွတ္စဥ္ (၁၀) တြင္ “ သတင္းအတု/ အေယာင္မ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား ေရးသား ျဖန႔္ျဖဴးေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသို႔အသိေပးျဖန႔္ေဝသြားရန္” ဟု ပါရွိသည္။
.

၃။ ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ စိစစ္ၿပီးေနာက္ သတင္းခိုးယူေနသည့္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေပ့ခ်္မ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ထပ္မံ ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ သတင္းခိုးကူးသည့္ အြန္လိုင္းဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေပ့ခ်္မ်ား ကိုလည္း ဆက္လက္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။
.

ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ။No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */