" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Saturday, October 26, 2019

ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ိဳးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ ရွင္းလင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ျခင္းဟု ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး၏ သုံးႏႈန္းေျပာၾကားခ်က္ကို ျမန္မာကန႔္ကြက္

ELEVEN
26 October 2019
မင္းနိုင္စိုး
Politics
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးတြင္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: MOFA)

ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ိဳးႏြယ္စုအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ ၿဖတ္ ၿခင္းဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ သုံးႏႈန္းေျပာၾကားခ်က္အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန႔္ ကြက္ ေၾကာင္း  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥသည္ ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္မႈျပႆနာတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား လြဲမွားစြာ ခ်ဲ႕ကားပုံ ေဖာ္ေနၾကသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုအား နိုင္ငံအတြင္းမွ ေမာင္းထုတ္ေန ျခင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၏ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး အဆင့္ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ေရးအစည္းအေဝးအား ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္တြင္ အဇာဘိုင္ဂ်န္နိုင္ငံ ဘာကူးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အ ဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က တက္ေရာက္မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ကာ အဆိုပါ မိန႔္ခြန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ပါအတိုင္း ကန႔္ကြက္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္သူအားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ ရရွိ ေစမည့္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ေျဖရွင္းမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အျပည့္အဝ ကတိကဝတ္ ထားရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံအၾကား အေရးအႀကီးဆုံး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မွာ ေနရပ္စြန ႔္ခြာသူမ်ား ေနရပ္ျပန္လာေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည့္ အတားအဆီးမ်ားကို ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား သ ေဘာ တူညီထားၿပီးျဖစ္သည့္ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္အညီအတူ တကြေျဖရွင္းေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ၿပီးသူမ်ားအားလုံးကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ရွိ ေၾကာင္းကို ျမန္မာဘက္မွ ထပ္တလဲလဲထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကအတားအဆီး တစ္ ခုမွာ ေကာ့ခ္ဘဇားစခန္းမ်ားတြင္ ေနရပ္ျပန္လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို မလိုလား သည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္ အ ဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာထား တင္းမာသည့္အုပ္စုမ်ားက ၎တို႔၏ နိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာ နိုင္ငံအေပၚ နိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ ေကာ့ခ္ဘဇားရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တည္ ရွိေနျခင္းကို မ်က္ကြယ္မျပဳထားသင့္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ဝေစရန္အတြက္ ေန ရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား အသုံးခ်ကာ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေနရပ္ စြန႔္ခြာသူ ၃၅၀ ေက်ာ္သည္ ၎တို႔၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာလိုေၾကာင္း အတိအလင္းဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဟိႏၵဴ လူမ်ိဳး ၄၄၄ ဦးကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ျမန္မာဘက္က အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္မွ ျပန္ပို႔ေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာသည္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးကို ကိုယ္စားမျပဳ
ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ရွိ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ကိုးကြယ္မႈအယူဝါဒ ကြဲျပားသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာႏွင့္ သဟဇာတ မၽွတစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး မတူညီသည့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္သူမ်ား၏ ဘာ သာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားသည္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕အမ်ားအျပားတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု နီးနီးကပ္ကပ္ တည္ရွိေနၾကေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ အသိုက္အဝန္းအားလုံး၏ ဒုကၡကို ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တို႔ တြင္ ရဲကင္း စခန္းအမ်ားအျပားကို ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ခ်ိန္ကိုက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျပဳ လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာ ရျခင္းျဖစ္သည္ကို မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လင့္၊https://news-eleven.com/article/142099

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */