" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Sunday, August 4, 2019

(၅၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ တက္ေရာက္

ၿမန္မာ့အလင္း 
03 August 2019
                                  သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္မွ ဩ ဂုတ္ လ ၃ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ (၅၂) ႀကိမ္ေၿမာက္ အာဆီယံနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အသိုက္အဝန္းအားလုံး၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားအၾကားသဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ ရြက္ ခ်က္မ်ားကိုဆက္လက္ေထာက္ခံေၾကာင္း အာဆီယံက ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အာဆီယံ အစိုးရခ်င္း ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ န်ဴကလီး ယားလက္နက္ကင္းမဲ့ဇုန္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မ်ား၏ အလုပ္ သေဘာညစာစားပြဲတို႔သို႔ အျခားအာဆီယံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အလုပ္ သေဘာညစာစားပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ ေျဖရွင္း ရာတြင္ ျမန္မာႏွင့္ အာဆီယံအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားကိုေလ့လာသည့္ အာဆီယံဆန္းစစ္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာပါ အ ႀကံျပဳခ်က္မ်ား ဆက္လက္ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို အလြတ္ သ ေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အသိေပး

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကို ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံ၊ ေကာ့ဘဇားရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၏ ခရီးစဥ္၊ အာဆီယံဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံ စာပါ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ျမန္မာ၊ အာဆီယံအတြင္းေရး မႉးခ်ဳပ္ ႐ုံးႏွင့္ AHA Centreတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန မ်ား၊ ျပန္ လည္ဝင္ေရာက္လာသူ မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးရာတြင္ UNDP ၊ UNHCR တို႔ႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ စသည္တို႔အပါအဝင္ ေနရပ္ စြန႔္ခြာ သူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း အသိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အာဆီယံနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားက အာဆီယံဆန္းစစ္ေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္ Ad Hoc Unit တစ္ခု ယာ ယီ ထားရွိ ရန္ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္၊ နံနက္ပိုင္း တြင္ အျခားအာဆီယံ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မ်ားႏွင့္ အတူ ထိုင္းနိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုဒ္ခ်န္အိုခ်ာ (ၿငိမ္း) အား ပူးတြဲဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ (၅၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၏ ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားသို႔လည္းေကာင္း၊ (၅၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံနိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးႏွင့္ သီးသန႔္အစည္း အေ ဝး သို႔လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္သို႔ ပီ႐ူးနိုင္ငံက ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားသို႔လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံ၏ေဆြးေႏြး ဖက္နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾက သည့္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ နယူးဇီလန္ နိုင္ငံတို႔ႏွင့္ သီးျခားစီက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မ်ား၏ အ စည္းအေဝးမ်ားသို႔လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္တြင္ အာဆီယံ၏ ေဆြးေႏြးဖက္နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ ၾကသည့္ ဩစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတို႔ႏွင့္ သီးျခားစီက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ အာဆီယံ-ကေနဒါ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ကေနဒါနိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ပူးတြဲသဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ညပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ထိုင္းနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာၾကေသာ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားအား တည္ ခင္းဧည့္ခံသည့္ ညစာစားပြဲသို႔တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဩဂုတ္လ ၂ ရက္တြင္ (၂၀) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအေပါင္းသုံး နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝး၊ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးဆိုင္ရာ နိုင္ ငံျခားရးဝန္ႀကီးမ်ားအစည္း အေဝး၊ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာဖိုရမ္၏ သီးသန႔္ အစည္း အေဝးႏွင့္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးဆိုင္ရာ နိုင္ ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မ်ားအစည္းအေဝးႏွင့္ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ ဖိုရမ္၏ သီးသန႔္ အစည္း အေဝးတို႔တြင္ ရခိုင္အေရးကိစၥသည္ သိမ္ေမြ႕ရႈပ္ေထြးသျဖင့္ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ား ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီး ေပး ေရးမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အာဆီယံဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရး အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္အေျခအေနမ်ားကို ေကာ့ဘဇား သို႔ သြား ေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္အစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥေျဖရွင္းရာတြင္ အာဆီယံအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဆက္လက္ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင္ေျပေ ခ်ာေမြ႕ေစေရး အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ ထိ ေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊ စသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြး ေၿပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးကိစၥသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ ေန သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရးကိစၥကို အမ်ားက ဘာသာေရး ၿပႆနာတစ္ရပ္ အျဖစ္ လြဲမွားစြာပုံေဖာ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကိစၥကိုသာ ကၻာက အာ႐ုံစိုက္ေနၾက ၿခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ အားျဖင့္ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈျပႆနာလည္း မဟုတ္သကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးစု တစ္စု အား အဓမၼႏွင္ထုတ္သည့္ ကိစၥလည္းမဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥမွာ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ပုံမွန္ မဟုတ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း၊

ကိုလိုနီေခတ္ကာလမွ စတင္၍ ျမန္မာဘက္သို႔ တရားမဝင္ အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား (၃)ႀကိမ္ ၿဖစ္ေပၚခဲ့ဖူး ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းျပႆနာမွာ ႏွစ္နိုင္ငံညႇိႏွိုင္းေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာ ေသးမီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ သို႔ အမ်ားအျပား တိမ္းေရွာင္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတို႔တြင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ အေျမာက္ အျမားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ခ်ိန္ကိုက္စတင္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္ကို ကၻာက မ်က္ကြယ္ျပဳမထား သင့္ေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူအေရအတြက္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္က ၁.၂ သန္းဟု ေျပာၾကားခ်က္မွာ ကိန္းဂဏန္းအရ ေဖာင္းပြမႈမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ကိန္းဂဏန္းအမွန္ကို စိစစ္ အတည္ ၿပဳ ရန္ လိုအပ္ေနေသးဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာအစိုးရအေန
ၿဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါေကာ္မရွ င္အေနျဖင့္ ေကာ့ဘဇားသို႔ သြားေရာက္စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကို ေစာင့္ဆိုင္း ေန ရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျမန္မာအစိုးရအေန ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အသိုက္အဝန္းအားလုံးအ တြက္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို တတ္နိုင္ သမၽွ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ ေအာင္ ကတိျပဳထားေၾကာင္း၊ ေနရပ္ စြန႔္ခြာသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ ေၾကာင္း စိစစ္အတည္ျပဳနိုင္သူအားလုံးကို ႏွစ္နိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္လက္ခံရန္ အသင့္ ရွိေၾကာင္း၊ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေလၽွာက္ထားရန္အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာ စိစစ္ မႈမ်ားခံယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံး၊ AHA Centre ႏွင့္ ASEAN-ERAT တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ မၾကာ
ေသး မီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ ေကာ့ဘဇားရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာ သူမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး၊ ျပန္လည္လက္ ခံေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္ အေျခအေန မ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤအစီအစဥ္ကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေန ျဖင့္ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူ မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္ဝန္း က်င္ တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပး ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ အာဆီယံ အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ မိမိတို႔ ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အစားထိုးရန္အ တြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ အားျဖည့္ ကူညီရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကား ခဲ့သည္။

ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥသည္ လြန္စြာသိမ္ေမြ႕ရႈပ္ေထြးသျဖင့္ အသိုက္ အဝန္းမ်ား အၾကား ယုံၾကည္မႈႏွင့္ သဟဇာတရွိမႈကို တည္ေဆာက္နိုင္ေရး ႏွင့္ သဟဇာတရွိစြာ အတူတကြ ေပါင္းစည္းေနထိုင္နိုင္ေရး အတြက္ အသိပညာေပးေရးကို လုံေလာက္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံစလုံးအေနျဖင့္ ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကို လိုက္နာမည္ဆိုပါက ေနရပ္ျပန္လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ယခင္ နည္းတူ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ျပႆနာ ကို ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကို ျမန္မာနိုင္ငံ သို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးအဆင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေဆြး ေႏြးပြဲကိုလည္း ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္သြားရန္ သေဘာတူညီထားေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အေျခအေနကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးသြားေစၿပီး၊ အသိုက္အဝန္းမ်ားကို ပိုမိုေဝးကြာသြား ေစသည့္ ျပဳ မူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း၊ ျပႆနာအတြက္ ေရရွည္ တည္တံ့သည့္အေျဖ ရရွိေရးကို လိုလားသည့္ မိတ္ေဆြနိုင္ငံမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္ေအာက္ပိုင္း နိုင္ငံမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး အစီအစဥ္ ဆိုင္ရာ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝး၊ (၁၀) ႀကိမ္ ေျမာက္ မဲေခါင္-ဂဂ¯ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္-ကိုရီးယား နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ မဲေခါင္-ဂ်ပန္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမ်ားသို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးသည္ ထိုင္းနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဒြန္ပ ရာမြတ္ဝီနိုင္း၊ ေနာ္ေဝနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးIne Marie Eriksen Søreide ၊ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး Kang Kyung-wha ၊ ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ Federica Mogherini တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္အေျခအေန ရွင္းလင္း

အာဆီယံနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ (၅၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ ႀကီးမ်ား အစည္း အေဝး၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ ရခိုင္ ၿပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အာဆီယံနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံး၊ AHA Centre ႏွင့္ ASEAN-ERAT တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ သည့္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ ေကာ့ဘဇားရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္၍ ျပန္လည္ လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ အစီ အစဥ္ကို လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအစီအစဥ္ (UNDP)တို႔အၾကား လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သက္တမ္းထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ဆက္လက္ေဆြးေႏြး သြား မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေ ဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အာဆီယံ၏ ေထာက္ခံမႈကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၃ ရက္


Sources: Face Book

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */