" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုး စလုံး ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Tuesday, July 17, 2018

( 17.07.2018 ) ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ လွည့္ကင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ လွည့္ကင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္

ဇူလိုင္ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအသီးသီးအတြင္းရွိ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးလမ္းအတိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဘက္ၫွိႏႈိင္း၍ေျမျပင္လွည့္
  ကင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ႏွင့္ နတ္ျမစ္အတြင္း ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည္။ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္အထိ နယ္ျခား မွတ္တိုင္ ၅၄ မွ ၅၅ အထိလည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ ၊ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၂ နာရီအထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၂ မွ ၄၃ အထိ လည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၉ ရက္ ၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မွ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္အထိ နယ္ျခား မွတ္ တိုင္ ၄၃ မွ ၄၄ အထိ လည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ္မွ ၁၀ နာရီ ၃၅ မိနစ္အထိ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၆ မွ ၄၇ အထိလည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၉ နာရီခြဲ မွ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ္အထိ နယ္ျခား မွတ္ တိုင္  ၃၁ မွ ၃၄ အထိလည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္အထိ နယ္ျ ခား မွတ္တိုင္ ၃၄ မွ ၃၆ အထိ လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၅ မွ ၁၁ နာရီခြဲအထိ နယ္ျခား မွတ္တိုင္ ၄၇ မွ ၄၈ အထိလည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီ ၂၀ မိနစ္မွ ၁၁ နာရီအထိ နယ္ျခား မွတ္တိုင္ ၄၈ မွ ၄၉ အထိလည္းေကာင္း ေျမျပင္လွည့္ကင္း ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ နတ္ျမစ္အတြင္း ေရေၾကာင္း ကင္းလွည့္ျခင္းကို ဇူလိုင္ ၈ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ (၁) ႀကိမ္၊ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ (၁) ႀကိမ္၊ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္းခ်က္အရ Coordinated Patrol ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ တြင္ ၁၄ ႀကိမ္၊ မတ္လတြင္ ၇ ႀကိမ္ ၊ ေမလတြင္ ၁၆ ႀကိမ္၊ ဇြန္လတြင္ ၁၈ ႀကိမ္ ၊ ဇူလိုင္လတြင္ (၈) ႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၆၃) ႀကိမ္ ႏွင့္ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္းကိုလည္း နတ္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း စုစုေပါင္း (၁၀) ႀကိမ္ ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */