" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Friday, July 16, 2021

IOM Bangladesh Rohingya Humanitarian Crisis Response - Monthly Situation Report (June 2021)

Situation Report
Source : IOM
14 Jul 2021
Link : Here

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */