" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Wednesday, July 31, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ အႀကီးအကဲ၏ ေျပာ ၾကား ခ်က္အေပၚ ကန႔္ကြက္

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္
၃၁-၇-၂၀၁၉ ရက္၊

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မေလးရွားသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Zahairi Baharim အား ၃၁-၇-၂၀၁၉ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၅၀၀)နာရီ အ ခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၏ ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မၾကာေသးမီက သတင္းမီဒီယာ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ႏိုင္ ငံသားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစုလိုက္အၿပဳံ လိုက္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ ကန႔္ကြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က အထက္ပါေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈအတြက္ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ အေျဖရရွိရန္ ျမန္ မာအစိုးရႏွင့္ အာဆီယံတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို အေထာက္အကူမျပဳေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တစ္ႏိုင္ငံ ၏ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ နယ္ေျမတည္ တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို ေလးစားလိုက္နာရန္ဟူေသာ အာဆီယံ၏ မူဝါဒမ်ားကိုလည္း ေသြဖည္ရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟူေသာ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲေျပာၾကား မႈမ်ားမွာ အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္အျပင္ အာဆီယံပဋိညာဥ္ပါမူဝါဒမ်ားကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္မခံေၾကာင္း ကန႔္ကြက္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လင့္၊ https://www.facebook.com/mofamyanmar/photos/a.514086435458323/1206478669552426/?type=3&theater

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */