" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Monday, May 13, 2019

တိုက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္

ၿမန္မာ့အလင္း
စစ္ေတြ ေမ ၁၂

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအေထာက္ အကူျပဳ ေကာ္မတီဥကၠ႒ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္


ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီဥကၠ႒ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအး သာေအာင္ တက္ေရာက္၍ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည္။


အခမ္းအနားသို႔ ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ ၾကားထား သည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္း၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တိုက္ပြဲေရွာင္စုရပ္ မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတိုးျမႇင့္မည္

အခမ္းအနားတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က ရခိုင္ျပည္ နယ္ အတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကိုရယူၿပီး အဆို ပါပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖေလၽွာ႔ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေရတို တြင္ မည္ သို႔ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္၊ ေရရွည္တြင္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ရမည္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အ တြင္း သံဃာ ေတာ္မ်ား၏ဩဝါဒကိုခံယူၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အပါ အဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡ မ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို ေရးသားတင္ျပ ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ ႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိုးမက်မီ အမိုးအကာ ေအာက္ေရာက္ ရွိေရး တင္ျပခဲ့ရာ စခန္း မ်ားတြင္ အေဆာက္အအုံမ်ား အျမန္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုက္ ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စား ေသာက္ေရးကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြား မည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေဒသေနျပည္သူမ်ား အက်ိဳးရွိႏိုင္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို မည္သည့္ နည္းျဖင့္ ေျပေလ်ာ့ေစမည္၊ မည္သည့္ နည္းျဖင့္ ေျပၿငိမ္းေအာင္ေဆာင္ ႐ြက္ ႏိုင္မည္စသည္တို႔ကို အႀကံျပဳတင္ျပ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ေကာ္မတီႏွင့္ ေဒသေနျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကရာ တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ရခိုင္ ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စစ္မွန္သည့္ ေစတနာေမတၱာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ မည္ဆိုပါက ပိုမို ေအာင္ျမင္လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ ေရာက္လာၾကသည့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စုရပ္ မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာထားအျမင္ မ်ားကို ေဆြး ေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဥကၠ႒ အမ်ိဳးသား လႊတ္ ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က တိုက္ပြဲေရွာင္စုရပ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား တစ္လစာ ဆန္ရိကၡာအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္သည္။

ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပး

ယင္းေနာက္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က အႀကံျပဳေဆြးေႏြး တင္ျပၾကသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းစြာ ေၾကညာေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္ေပးရ မည္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ရ မည္မ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ထပ္မံဖြဲ႕ စည္း ထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ အား ပူးေပါင္းကူ ညီေဆာင္ ႐ြက္ေပးၾက ေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ရေသ့ ေတာင္၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေပါက္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ တိုက္ ပြဲေရွာင္အိမ္ေထာင္စု ၇၂၅၇ စု၊ လူဦးေရ ၂၉၈၃၉ အတြက္ တစ္လစာ ရိကၡာဆန္ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္ ၂၆၈၅ ဒသမ ၅၁ သိန္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအေထာက္အကူ ျပဳ ေကာ္မတီဥကၠ႒ အမ်ိဳးသား လႊတ္ ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ ဦးေဆာင္ သည့္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းျဖင့္ စစ္ ေတြၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာရာ ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ျပည္ နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စစ္ေတြေလဆိပ္၌ ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။
သတင္းစဥ္
လင့္၊https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/posts/2277134665860362?__tn__=K-R

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */