" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label Bangldaesh. Show all posts
Showing posts with label Bangldaesh. Show all posts

Tuesday, October 12, 2021

UN, Bangladesh sign deal to aid Rohingya relocated to island

Aljazeera
11 Oct 2021

Authorities said another 81,000 refugees would be relocated to the remote Bhasan Char island over next three months.
 

Rohingya refugees prepare to board a ship as they move to Bhasan Char island, near Chattogram, Bangladesh [File: Mohammad Ponir Hossain/Reuters]
 


The United Nations and Bangladesh’s government have signed an agreement to work together to help Rohingya refugees on an island in the Bay of Bengal where thousands have been relocated from crammed camps near the Myanmar border.

More than 19,000 Rohingya have already been moved to Bhasan Char island by the government, and the UN said one of the key reasons to sign the agreement was to start serving that population.
 

Tuesday, December 22, 2020

WFP Bangladesh: Rohingya Refugee Response | Situation Report #44 (November 2020)

WFP
Situation ReportSource
21 Dec 2020864,281 Rohingya refugees in the camps*

(52% children, 45% adult, 3% older persons and 1% persons with disability)

113,157 household (570,000 people) in the host community received assistance through the COVID-19 special support programme from April to November 2020.

Highlights

• WFP currently has nine operational Fresh Food Corners at e-voucher outlets and inkind distribution points and provided fresh vegetables to over 99,000 vulnerable Rohingya refugees in November.

• WFP conducted environment and social safeguard screenings of 115 community workfare schemes and 18 camp-wide tree maintenance sites to ensure that planned activities will not have an adverse impact on ecosystems and communities.

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */