" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Monday, June 15, 2020

ဘူးသီးေတာင္အေၿခစိုက္ ခမရ (၃၄၅) ေၿခၿမန္မတပ္ရင္း၊ ၿပန္တမ္းဝင္အမွတ္ ၾကည္း/ ၅၄၇၃၈ ဗိုလ္ၾကီးညီညီေဇာ္

ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္ စကခ (၁၅) လက္ေအာက္ခံ ခမရ (၃၄၅) ေျချမန္တပ္ရင္း၊ ျပန္တမ္းဝင္အမွတ္ ၾကည္း/၅၄၇၃၈ ဗိုလ္ႀကီးညီညီေဇာ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မူဆလင္အေရးအခင္းအတြင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး တြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါဝင္ခဲ့ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္တာဗ်ဴး အပိုင္း (၁) 

လင့္၊https://www.youtube.com/watch?v=kzv4pt54hps&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2OA2RTvmJYzgBueSgaTyGMU5dPlWML3aWqXd7nzdZ3mIQ51kGa2QlVT2w

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */