" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Saturday, July 20, 2024

နေ့စဉ် ရေဒီယိုသတင်း (အသံဖိုင် ) ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၄

အသံဖိုင်များကို " နံနက်ပိုင်း/ ညနေပိုင်း" တွင်ကလစ်နှိပ်၍ နားဆင် နိုင်ပါ သည်။

အောက်ဖေါ်ပြပါ ကော်လံများရှိ အသံဖိုင်များကို သတင်းနားဆင်ရန် လင့်တွင် ကလစ်လုပ်၍ နားဆင် နိုင်ပါသည်

ရက်စွဲ့

သတင်းဌာန

နံနက်ပိုင်းအစီအစဉ်

ညနေပိုင်းအစီအစဥ်

20.07.2024

VOA

VOA

20.07.2027

BBC

 -


20.07.2024

RFA

RFA

ရက်စွဲ့

နံနက်ပိုင်း

အစီအစဥ်

များ

ညနေပိုင်း

အစီအစဥ်

များ

 သတင်းဌာန

VOA

BBC

RFA

VOA

BBC

RFA

01.07.2024

VOA

 

 RFA

VOA

 BBC

 RFA

02.07.2024

VOA

 

RFA

VOA

BBC

RFA

03.07.2024

VOA

 

RFA

 VOA

BBC

RFA

04.07.2024

VOA

 

RFA

VOA BBC

 RFA

05.07.2024

VOA

 

RFA

VOA

 BBC

RFA

06.07.2024

VOA

 

RFA

VOA

BBC

RFA

07.07.2024

VOA

 

RFA

VOA

BBC

RFA

08.07.2024

VOA

 

RFA

VOA

BBC

RFA

09.07.2024

 VOA

 

 RFA

VOA

BBC

RFA

10.07.2024

 VOA

 

RFA

VOA

 BBC

RFA

11.07.2024

VOA

 

 RFA

VOA

BBC

 RFA

12.07.2024

 VOA

 

RFA

VOA

 BBC

RFA

13.07.2024

VOA

 

RFA

VOA

BBC

RFA

14.07.2024

 VOA

 

RFA

VOA

BBC?

RFA

15.07.2024

VOA

 

RFA

VOA

BBC

RFA

16.07.2024

VOA

 

RFA

VOA

BBC

 RFA

17.07.2024

VOA

 

 RFA

VOA

BBC

RFA

18.07.2024

VOA

 

RFA

VOA

BBC

RFA

19.07.2024

VOA

 

RFA

VOA

 BBC

RFA

20.07.2024

 

 

 

 

 

 

21.07.2024

 

 

 

 

 

 

22.07.2024

 

 

 

 

 

 

23.07.2024

 

 

 

 

 

 

24.07.2024

 

 

 

 

 

 

25.07.2024

 

 

 

 

 

 

26.07.2024

 

 

 

 

 

 

27.07.2024

 

 

 

 

 

 

28.07.2024

 

 

 

 

 

 

29.07.2024

 

 

 

 

 

 

30.07.2024

 

 

 

 

 

 

31.07.2024

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment