" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Sunday, January 16, 2022

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ဇနၷဝါရီလ၊ ၂၀၂၂

အသံဖိုင္မ်ားကို " နံနက္ပိုင္း/ ညေနပိုင္း" တြင္ကလစ္ႏွိပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
16.01.2022
VOA
VOA
VOA
16.01.2022
BBC
BBC
BBC
16.01.2022
RFA
RFA
RFA
ရက္စြဲ့
နံနက္ပိုင္း အစီအစဥ္
ညေနပိုင္း အစီအစဥ္

VOA
BBC
RFA
VOA
BBC
RFA
01.01.2022
VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
02.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
03.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
04.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
05.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
06.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
07.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
08.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
09.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
10.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
11.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
12.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
13.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
14.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
15.01.2022VOABBCRFAVOABBCRFA
16.01.2022

17.01.2022

18.01.2022

19.01.2022

20.01.2022

21.01.2022

22.01.2022

23.01.2022

24.01.2022

25.01.2022

26.01.2022

27.01.2022

28.01.2022

29.01.2022

30.01.2022

31.01.2022
No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */