" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Monday, January 4, 2021

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ကုလသမဂၢ၏ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈတြင္ ႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္က ျမန္မာနိုင္ငံဘက္က ရပ္တည္

ELEVEN

4 January 2021
Ref: The Daily Star 

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ၇၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလအေထြေထြညီလာခံ၏ ၄၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကိုယ္စားလွယ္ တက္ေရာက္ေနစဥ္

 

ကုလသမဂၢ၏ ၇၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ ရိုဟင္ ဂ်ာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္ကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားနိုင္ငံတို႔က ျမန္မာနိုင္ငံဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ၾကၿပီး အိႏၵိယနိုင္ငံကမူ မဲမေပးဘဲ ၾကားေနခဲ့သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၏ ေနာက္ဆုံးရက္ျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ၇၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလအေထြေထြညီလာခံ ၏ ၄၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးအတြင္း ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ကို မဲခြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားလုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ ၂၅ ခ်က္ ပါဝင္သည့္ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ကို အစည္းအေဝး အတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းမဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈတြင္ ယခင္က ျမန္မာနိုင္ငံကို ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသည့္ ကိုးနိုင္ငံ အပါအဝင္ နိုင္ငံေပါင္း ၁၃၀ က ျမန္မာကို ဆန႔္က်င္မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး အိႏၵိယ၊ ဘူတန္၊ ဂ်ပန္၊ သီရိလကၤာ၊ စင္ကာပူတို႔အပါအဝင္ ၂၆ နိုင္ငံ က မဲမေပးဘဲ ၾကားေနခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ ဘီလာ႐ုစ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြ နိုင္ငံတို႔ကမူ ျမန္မာနိုင္ ငံကို ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဆန႔္က်င္ရာတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ နိုင္ငံေရး အေၾကာင္းကိစၥ ျဖစ္ေနသည္ ဟု ယင္းအစည္းအေဝးကိုတက္ေရာက္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုေဆြးေႏြးေနသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးသာျဖစ္သည္ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည့္ အစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆန႔္ က်င္ေနၿပီး နိုင္ငံအတြင္း ယင္းအေျခအေနမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ယင္းကိုယ္စား လွယ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ နိုင္ငံအတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ အျခားလူနည္းစု အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည္ဟုလည္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 Link : Here


No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */