" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုး စလုံး ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Friday, August 17, 2018

( 17.08.2018 ) ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၁၆

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သံအမတ္ႀကီး မစၥ႐ိုဆာရီ ယိုမယ္ နာလို ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္၌ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သ တင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သံအမတ္ႀကီး မစၥ႐ိုဆာရီယို မယ္နာလိုက လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္ မရွင္ ကို ႏိုင္ငံ တကာ ကၽြမ္းက်င္သူအပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ဩဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္ မွတ္ ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ရခိုင္ေဒသတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေန သည့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း။ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ရခိုင္ေဒသမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သြား သူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔သြားသူမ်ား ျပန္လာရာတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ မည္သို႔ ျပန္လည္လက္ခံမည္ဆိုသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ရခိုင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အေရးအႀကီးဆုံးတစ္ခ်က္မွာ ေကာ္မရွင္ကို အကူအညီေပးမည့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ကို မည္သို႔ဖြဲ႕မည္၊ မည္သူမ်ားပါဝင္မည္ ႐ုံးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ အဓိကအခ်က္အလက္ မ်ားတြင္ ပထမ အခ်က္မွာ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိစ ၥမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္ အခါတြင္ အၾကမ္းဖက္ မႈကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သူက တာဝန္ရွိသည္၊ မည္သို႔ အေျဖရွာမည္ဆိုသည္ကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေရးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရခိုင္ေဒသတြင္ရွိ သည့္သူမ်ား ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးကို ေသခ်ာေစေရး မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ပါက မည္သို႔အဆင္ေျပႏိုင္မည္ဆိုသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳသြား မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေနျဖင့္ ပထမဦးဆုံးအခ်က္မွာ ဗၽႊဗ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ ခိုက္ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ေပၚေပါက္လာသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာ တြင္ လူ႕ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မည္သူ႕တြင္ တာဝန္ရွိသည္ ဆို သည္ကို ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ အက္ဥပေဒကို မူတည္ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေရးဆြဲထားပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ကို ကိုးကားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အပိုင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈတြင္ အေထာက္ အကူေပးျခင္း၊ သက္ေသခံခ်က္ရယူျခင္းတို႔ကိုလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သက္ေသခံအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံသည့္ေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ အစိုးရမ ဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ ဝင္ မႈႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေကာ္မရွင္၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္သည့္၊ ယုံ ၾကည္ စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အကုန္လုံးကို ရယူခြင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းသတင္း အခ်က္ အ လက္ အကုန္လုံးကိုလည္း အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားကို စုံစမ္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆုံလိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆုံခြင့္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါက သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးဦးသို႔မဟုတ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုသည္ေကာ္မရွင္ကိုစာျဖင့္ေရးသားတင္ျပခြင့္ရွိရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္ျခင္း၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းျခင္း၊ ဓမၼဓိ ႒ာန္က်ျခင္း၊ သမာသမတ္ရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္းတို႔ကို အေျခခံၿပီး မူတည္ ထားပါေၾကာင္း။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရသည့္အပိုင္း ရွိပါေၾကာင္း၊ အစီရင္ ခံစာတင္သြင္းသည့္အခါ ေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အႀကံဉာဏ္ျပဳ ၿပီးႏိုင္ ငံေတာ္သမၼတထံ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမႉး႐ုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုံးစိုက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အတြင္းေရးမႉး႐ုံးတြင္ဥပေဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္း က်င္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကို လိုအပ္သလို ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ပထမဆုံး သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို စတင္စုေဆာင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ သုေတသနလုပ္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရားဝင္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သံအမတ္ႀကီး မစၥ႐ို ဆာရီယိုမယ္နာလိုႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ကင္ဇိုအိုရွီးမားတို႔က ၿပန္လည္ ရွင္လင္းေျဖၾကားၾကသည္။

အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမသိန္းႏွင့္ပါေမာ ကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

https://www.facebook.com/InfomationCommittee/photos/pcb.1009590225880750/1009589389214167/?type=3&theater 

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */