" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Friday, January 24, 2020

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံက အကာအကြယ္ေပးရန္ ICJ အမိန႔္ခ်

မဇၥ်ိမ
By Reuters
23 January 2020
ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ နိုင္ငံတြင္းရွိ မြတ္စလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ မႈ မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ က်ဳးလြန္ေသာ စြပ္စြဲထားသည့္ ရာဇဝတ္မႈ သက္ေသမ်ားကို မပ်က္မစီးေအာင္ ကာကြယ္ရန္ အားခ်င္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး ICJ က ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္၌ အမိန႔္ခ်မွတ္လိုက္သည္။ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဳးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲရင္း မြတ္စလင္အမ်ားစု ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံက ႏွစ္နိုင္ငံၾကား အျငင္းပြားမႈအတြက္ ကုလ သမဂၢ၏ အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ICJ သို႔ နိုဝင္ဘာလအတြင္းက အမႈစြဲတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ICJ ၏ အမိန႔္သည္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၌ တားဆီးကာကြယ္ေပးေရး ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ် မွတ္ေပးေရးအတြက္ ဂမ္ဘီယာက ေလၽွာက္လဲခ်က္ကို လက္ခံကာ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ မျဖစ္မေန လိုက္နာရ မည့္ အမိန႔္ကို ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Security Check Require
ICJ ၏ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမိန႔္ခ်ရန္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္နိုင္ဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားသူႀကီး ၁၇ ဦးပါ ခုံအဖြဲ႕က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အႏၲရာယ္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ ၎တို႔အား အကာအကြယ္ေပးရမည္ဆိုကာ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သေဘာတူၾကကာ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ အမိန႔္ပဲ ျဖစ္ သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၏ စိုးရိမ္ရေသာ ေဘးအႏၲရာယ္အတြင္းမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သဘာပတိမူေသာ တရားသူႀကီး အက္ဒူကာဝီယူစြတ္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္အား ဖတ္ၾကားစဥ္အတြင္း ေျပာဆိုသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၄၈ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္ရွင္းမွ တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ အာဏာကုန္သုံးကာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လုံးကို ခ်မွတ္္ေဖာ္ေဆာင္သြားရမည္ဟု အဆိုပါ အမိန႔္က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္သည့္ အေျခအေနအားလည္း ေလးလအတြင္း အစီရင္ခံရမည္ဟု ICJ က အမိန႔္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

လင့္၊http://mizzimaburmese.com/article/66058?__cf_chl_jschl_tk__=a59ab2a7e8dce695b45d3cd7079b01a4b7c551ef-1579877128-0-AS3Bx4jVCxjlOb6otaz8s5YIHAR-IRs1zfPKEITmtwMOq5tYFYt06_v3fi5c69wLss2uW397uEGawNFIak3o3qEqOYPWiY9LxnIMpxztn4ClRaGYr9AkCTvpArWdQdZ9wj1CyzRUSKWNQuCZj1_Azuo301HYbEc-4m6zlowtP8EkZRo_IwyzB7HRX3JvbXDiaSUlu6IE9Xhxex6Qgg4cJhXeFRjZS7jW55otbynAiWdfVbGPjzS76VGZ7eCp6yMUJ6lSPdY2Oc3JwAMf26C47Yw

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */