" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Tuesday, December 1, 2020

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ၊ႏိုဝဘၤာလ၊ ၂၀၂၀

 အသံဖိုင္မ်ားကို " သတင္းနားဆင္ရန္လင့္ " တြင္ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္နိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
30.11.2020
VOA
VOA VOA
30.11.2020
BBC
BBC
BBC
30.11.2020
RFA
RFA
RFA
ရက္စြဲ့
နံနက္ပိုင္း အစီအစဥ္
ညေနပိုင္း အစီအစဥ္

VOA
BBC
RFA
VOA
BBC
RFA
01.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
02.11.2020
VOA
BBC
RFA VOA
BBC RFA
03.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC
RFA
04.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
05.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
06.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
07.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
08.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC
RFA
09.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
10.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
11.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC
RFA
12.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
13.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC FRA
14.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
15.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
16.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
17.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
18.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
19.012020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
20.112020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
21.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
22.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
23.11.2020
VOA
BBC
RFA
VOA
BBC
RFA
24.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
25.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
26.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
27.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
28.11.2020
VOA BBC RFA VOA
BBC RFA
29.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
30.11.2020
VOA BBC RFA VOA BBC RFA
31.11.2020


No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */