" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Thursday, July 1, 2021

ROHINGYA LIFELINE

Rohingya Broadcast \ t ရိုဟင္ဂ်ာ“ Lifeline” ေရဒီယို - ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၾကာသပေတးေန႔၊  ၂၀၁၀ MC & News: Sami Ahmed & Mohammed ဟူစိန္ \ arsenic \ netexchange $ \ Bangla \ MP3 ROH Lifeline 07012021 1130 UTC Intro Today: ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇူလိုင္ ၁၊ ၂၀၂၁ ၇:၃၀ am (Washington, DC, USA)

 

Link : Here

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */