" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Wednesday, April 7, 2021

ရခိုင္ျပည္၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အသိုင္းအဝန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

 

  ရခိုင္ျပည္၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အသိုင္းအဝန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
  ရခိုင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား
  ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္


  ရခိုင္၊ မြတ္ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) ႏွင့္ လူနည္းစုအသိုင္းအဝန္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တို ဘာလမွ စတင္ကာ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ ေရာက္ ၾကသူ မ်ား မွ ေအာက္ေဖၚျပပါမူ (Principles) မ်ားကို သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို အ ေၿခ ခံၿပီး ေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

   

  v  ကၽြန္ုပ္တို့သည္ မတူကြဲျပားေသာ အသိုင္းအဝန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရခိုင္၊ မြတ္ဆလင္ (ရို ဟင္ဂ်ာ) ႏွင့္ တစ္ ၿခားမ်ိဳးႏြယ္စု အသိုင္းအဝန္း တို့သည္ ႏွစ္ပရေစၥဒမ်ားစြာ က တည္း ကပင္ အတူတကြ ေန ထိုင္လာ ၾက ေသာ အဖရခိုင္ျပည္ (Arakan) ကိုပိုင္ ဆိုင္သူ မ်ား ၿဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ၊ ေအးအတူ ပူအ မၽွ အတူတကြပူးေပါင္းေနထိုင္ေရး မူကို ဦးထိပ္ ထားလၽွက္ သာယာဝေျပာေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္တစ္ ခုကို ပူးေပါင္း တည္ ေဆာက္ရန္ သေဘာတူသည္။ 

  v  တရားမၽွတေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္ သာရ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ စည္း႐ုံးခြင့္၊ ဆႏၵထုတ္ ေဖၚ ခြင့္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္ ခြင့္တည္းသူေသာ ေလာကပါလ ေမြးရာပါလူ႔သဘာဝတ ရားမ်းႏွင့္အညီက်င့္သုံး လိုက္နာအ ေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္း၊ ကာကြယ္ထိမ္း သိမ္းျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊

  v  အသိုင္းအဝန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား မတူကြဲျပားေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ၊ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အထြ႗္အျမတ္ထားေသာ သေကၤတမ်ားကို အားလုံး ရိုေသ ေလးစား တန္ဖိုးထားၾကရန္ အခိုင္အမာဆုံးျဖတ္သည္။

   
  ကၽြန္ုပ္တို့၏  ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အသိပညာမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ား၊ လူ သားရင္းျမစ္မ်ားစြာ ပကတိတည္ရွိေနျခင္းသည္ လူ႔သိကၡာႏွင့္အညီ သာယာေအးခ်မ္းေသာ လူ႔ေဘာင္ သစ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အင္အားထုတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

   ထိုလူ႔ေဘာင္ ေလာကတြင္ နိုင္ငံေရး၊ လူမွွုေရး၊ ဘာသာေရးစသည့္ အယူအဆျခားနားျခင္းမ်ား မလြဲ မေသြ ရွိေနမည္ မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရဒီက်င့္စဥ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာေျဖရွင္း ျခင္းျဖင့္ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၾကရန္ ကတိျပဳပါသည္။


  ကၽြန္ုပ္တို့သည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ ရခိုင္ျပည္ကို (United Arakan) ဘာသားေရးအယူဝါဒ လႊမ္းမိုး မွဳ မရွိသည့္ နိုင္ငံေရးအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ တရားမွၽွတေရး၊ ေအးအတူပူအမၽွ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာအတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူတြင္ အေျခခံ၍ လူ႔ေဘာင္သစ္တစ္ခုကို ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ သြားၾကရန္ ႀကီးမားျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိၾကသည္ႏွင့္ညီ၊ စုစည္းမွဳအား ျဖင့္ ျပည့္စုံ ကုန္လုံသည့္ လူမွုစီးပြားဘဝကို လြတ္လပ္စြာတည္ေဆာက္ႏွိုင္မွသာလၽွင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္း ေျမ့ ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏွိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ေဒသတြင္းဖြံၿဖိဴးေရး၊ တရား ဥပေဒ စိုး မိုးေရးတို့ကို အႏၲရာယ္ျပဳေႏွင့္ယၽွက္ေစမည့္ အစြန္းေရာက္အေတြးအေခၚမ်ား၊ အၾကမ္း ဖက္မွဳ မွန္ သမၽွ ကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္သည္။

   
  ရခိုင္ျပည္သည္ သဘာဝရင္းျမစ္ သယံဇာတမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ား မွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္းဖြံၿဖိဳးမည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား တည္ရွိသည္ ႏွင့္ အညီ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေလၽွာက္လာခဲ့ၾကေသာ ထိုသ ယံဇာတ ရင္းျမစ္ မ်ား၏ မူလပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေပရာ၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းနိုင္မည့္ စီမံကိန္း မ်ားအားလုံးကို ကၽြႏွုပ္တို့ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိရမည္ဟု အေလးအနက္ခံယူသည္။

  အၾကင္သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဒသ ခံျပည္သူမ်ား ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ထို့ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္း ႏွီးျမႇုပ္ႏွံ သူမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ၊ သေဘာတူညီခ်က္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္သာလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အေကာင္အ ထည္ေဖၚေဆာင္ ရြက္ပါရန္ အတိအလင္းေၾကညာအပ္ ပါသည္။


  ကၽြန္ုပ္တို့သည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (Arakan Army) ႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တို့ အၾကား လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနျခင္းမ်ားကို ႀကိဳဆို ေထာက္ခံပါသည္။ ဤတိုးတက္ျဖစ္ေပၚမွုသည္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရမွဳ မ်ား ႏွင့္ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးၾကသူမ်ားကို ေလၽွာ့နည္းေစပါသည္။ နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြး အ ေျဖ ရွာ ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္အျပည့္အ၀ ရရွိမွသာလၽွင္ ရည္ရွည္ တည္တန႔္ ခိုင္ျမဲ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏွိုင္မည္ဟု အခိုင္အမာယုံၾကည္သည္။

   
  မၾကာေသးမီကာလက အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်န္လွပ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ၿမိဳ့နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာ ရပ္ ကြက္မ်ားတြင္ တရားမၽွတၿပီး လြတ္လတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ (သို့မဟုတ္) ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ အျမန္ဆုံးက်င္းပႏွိုင္ေရး ႀကိဳးစားခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါသည္။

  ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ရခိုင္ပါတီမ်ား၊ ျပည္မအေျခခံပါတီမ်ားသာမက အျခားလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ား၊ မြတ္ ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား လြတ္လတ္စြာပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳ့ရန္ေတာင္းဆိုသည္။ ပယ္ ဖ်က္ခံထားရေသာ ပါတီမ်ားကို ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ေရြး ေကာက္ ပြဲ အားလုံးတြင္ လြတ္လတ္စြာ မဲေပးပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားကို တိုက္ တြန္း အပ္ပါ သည္။


  လက္ရွိကာလတြင္ ရခိုင္ျပည္ရွိ မြတ္ဆလင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား တကၠသိုလ္၊ ေကာ လိပ္ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ထို ပိတ္ပင္ ထားမွု အားလုံးကို အျမန္ဆုံး႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း သား မ်ားကို ခြဲျခား ဆက္ဆံမွုမရွိဘဲ လြတ္လတ္စြာ ပညာသင္ ၾကားခြင့္ေပးရန္ တစ္ညီတစ္ညြတ္ တည္း ေတာင္းဆိုသည္။

   
  လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရခိုင္ျပည္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား၊ ကမန္အသိုင္းအဝန္းမ်ား၏ နိုင္ငံသားရပိုင္ ခြင့္ အ ခြင့္အေရးမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ပင္တားဆီထားသည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဤကဲ့ သို့ေသာ အ ေၿခခံနိုင္ငံသားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းသည္ တရားမၽွတ မွဳ မရွိသည့္ လုပ္ရပ္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွုျမင္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးတြင္အ  ေျခခံၿပီး နိုင္ငံသား ရပိုင္ ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံသည့္မူဝါဒကို အျမန္ဆုံး႐ုတ္သိမ္းေပး ရန္ ႏွင့္ နိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ရရွိၿပီးနိုင္ငံသားမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အဝရရွိေစရန္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ ပါသည္။


  ရခိုင္ျပည္တြင္မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခ်င္း၊ ဒိုင္းနက္၊ ဟိႏၵဴ၊ ကမန္၊ ခမီး၊ မရာမာႀကီး၊ ၿမိဳႏွင့္ သက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ခံေနၾကရသည္ ကို အျမန္ဆုံးရပ္တန႔္ရန္။ ဤမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား အခ်င္းခ်င္းေသြးခြဲအျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ဥ ေပကၡာျပဳခံေန ၾကရျခင္းမ်ားကို ပိုမိုအာ႐ုံစူးစိုက္ကာ ရင္ခုန္ဘြယ္ရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာေသြး ရင္းညီအစ္ကို ေမာင္ႏွ မမ်ားကို ေစတနာမြန္မ်ားထားရွိကာ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ၾကရန္ ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

   
  အသက္ရွူလမ္းေၾကာင္းပိတ္ (COVID-19) ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးသည္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ သား အားလုံးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစပါသည္။ အစိုးရမွ ထိုေရာဂါပိုးကူးစက္မွု ကာကြယ္ေဆး ထိုး ၿခင္း စီမံခ်က္မ်ားတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ေနာက္ခ်န္မထားဘဲ၊ လူမ်ိဳးမ ေရြွး၊ ဘာသာမ   ေရြး၊ အဖြဲ႕အစည္းမေရြး၊ နိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းအေပၚအေျခမခံဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ၾကသူအားလုံး တန္းတူညီမၽွစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။


  ကၽြန္ုပ္တို့၏ မ်ားစြာေသာအေတြ႕အၾကဳံ၊ ခိုင္မာသည့္ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တရားမၽွတၿခင္း၊ တန္းတူျခင္း ဟူတည္းေသာ လူသားဗီဇ ေလာကပါလတရားမ်ားကို အေျခခံၿပီး ထြန္းကား လာခဲ့သည့္ မတူကြဲျပားေသာ ရခိုင့္လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝန္းသည္ ညီညြတ္ျခင္း မဂၤလာတ ရားႏွင့္ အညီ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားသည့္ အင္အားထုအျဖစ္ ေတာက္ေျပာင္ခဲ့သည့္ အတိတ္သမိုင္း ေၾကာင္း မ်ား၊ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြား ဘြယ္ရာ သက္ေသသာဓကမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမွုအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ကို အားလုံး မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။

  ထိုအစဥ္လာေကာင္းမ်ားအေပၚတြင္ မားမား မတ္မတ္ရပ္တည္ကာ လွပေသာအနာဂတ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏွိုင္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အျပန္အလွန္ညႇိႏွိုင္းတိုင္ပင္ၿပီး ညီညြတ္မွဳ အင္အားျဖင့္ စိန္ေခၚမွုအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား ၿပီးသကာလ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝ ေျပာေသာ လူ ႔ေဘာင္ လာကတြင္ ထာဝရတည္တန႔္ခိုင္ျမဲေသာ အဖရခိုင္ျပည္ႀကီးကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ ကၽြန္ုပ္တို့ သႏၶိဌါန္ျပဳသည္။

   
  ကိုယ္စားျပဳျခင္း ။ ။
  ရခိုင္အသိုင္းအဝန္းမြတ္ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) အသိုင္းအဝန္း
  ဆက္သြယ္ရန္-


  ညီညီလြင္
   
  Email: nyinyilwin@protonmail.com

  ဦသာေအး
   
  Email: tharaye64@protonmail.com


No comments:

Post a Comment