" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Monday, September 30, 2019

(၇၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလအေထြေထြညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ တက္ေရာက္ မိန႔္ခြန္း ေၿပာၾကား

ၿမန္မာ့အလင္း
ေနျပည္ေတာ္
စက္တင္ဘာ ၂၉
(၇၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ တက္ေရာက္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားသည္။ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေစဖို႔အတြက္ နိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနနဲ႔ အျပဳသေဘာနည္းလမ္းျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္သြားၾကဖို႔ဖိတ္ေခၚ။


(၇၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ပဉမေန႔အစည္း အေဝး ကို စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္၌က်င္းပရာ ျမန္မာကိုယ္စား လွယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ တက္ရာက္၍ အေထြေထြမူဝါဒေရးရာ မိန႔္ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ့ခ်ေရး၊ အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ အမ်ိဳး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေန ေသာ အေျခအေနမ်ားအား ေျဖ ရွင္းေရးတို႔အတြက္ အစိုးရ ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အသိေပးေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ နိုင္ငံမ်ား ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းကာ ပိုမို ေကာင္းမြန္ ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ သင့္ပါေၾကာင္း နွင့္ စံႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳး က်င့္သုံး မႈႏွင့္ ႁခြင္းခ်က္ထားသည့္မူဝါဒ (exceptionalism) ကို သမာသမတ္ရွိစြာ ေရွာင္ရွား ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚသည့္ အေရးကိစၥ မ်ားကို ႏွစ္နိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈျဖင့္သာ ေျဖရွင္းနိုင္မည္၊ ေျဖရွင္းရမည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အခိုင္အ မာ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး ႏွစ္နိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ကို တိတိက်က်လိုက္နာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အား တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြ ေရးအဖြဲ႕ (FFM) ၏ အစီရင္ခံစာမ်ား (ဒါ႐ူစမင္၏ အ စီရင္ ခံစာမ်ား)၊ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရား (IIM) အား ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစ ၥအေပၚ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား႐ုံး (ICC) မွ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကုလသ မဂၢ၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ရိုဆင္သယ္၏ အစီရင္ခံစာတို႔အေပၚ ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ ခ်က္ကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အစိုးရအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ၍ ျပည္သူမ်ား အားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာၿပီး အေၾကာက္တရား မ်ား ကင္းေဝးသည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ ေရးသႏၷိ႒ာန္ခ်ထားမႈကိုလည္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည့္ အလြတ္သေဘာ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ မိန႔္ခြန္း အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

သဘာပတိႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား၊
(၇၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ သဘာပတိ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရတဲ့အတြက္ အ ေဆြေတာ္ကို လွိုက္လွဲစြာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အေဆြေတာ္ရဲ့ဦးေဆာင္မႈေအာက္ မွာ ယခုညီလာခံႀကီးက အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးနိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ (၇၃) ႀကိမ္ ေၿမာက္ အေထြ ေထြညီလာခံကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အီေကြေဒါနိုင္ငံမွ အေဆြေတာ္ Maria Fernanda Espinosa ကိုလည္း အေလးအနက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

ယခုႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံရဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ''ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ့ခ်ေရး၊ အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရး ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ ေစေရးတို႔အတြက္ နိုင္ငံစုံ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ကို လႈံ႔ေဆာ္ေရး''ဟာ အခ်ိန္အခါအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိတယ္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ မွတ္ယူပါတယ္။ ဒီကိစၥရပ္ ေတြဟာ ယေန႔ကမၻာ ေပၚမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွာ အပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ နိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုလုံးရဲ့ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔သာ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားနိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ့ခ်ေရး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပုံစံအားလုံး ပေပ်ာက္ေရးဟာ ကမၻာ့ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ နိုင္ငံအေနနဲ႔ ဆင္းရဲမႈကို ေျဖရွင္းဖို႔ အခိုင္ အမာ ဆုံးျဖတ္ထား သည့္အားေလ်ာ္စြာ တစ္ဖက္မွာ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသလို အျခား တစ္ဖက္မွာလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ေရရွည္ တည္တံ့ေရးတို႔ကို အေလးဂ႐ုျပဳၿပီး ခ်ိန္ညႇိေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ရရွိေစဖို႔သာမက ယင္းထက္ ပိုေမၽွာ္ မွန္းခ်က္ထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားစြာကိုလည္း ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဆင္းရဲ မႈဟာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ၄၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၂၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ထက္ဝက္က်ဆင္းခဲ့တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္း ေတြ ထြက္ေပၚေနၿပီဆို တာကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာ အစိုးရဟာ ၂၀၃၀ အာဂ်င္ဒါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလို ပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္နိုင္ ေရးအတြက္MSDP လို႔ ေခၚတဲ့ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဘက္စုံျပဳျပင္ ေၿပာင္းလဲမႈ မူဝါဒတစ္ရပ္ အျဖစ္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ လ်င္ျမန္တဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္း ၆ ဒသမ ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္မႈအရွိဆုံး ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးကို ဖြင့္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ မႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုတိုးတက္မႈေတြ ဆက္လက္ရရွိနိုင္ဖို႔ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေတြကို ျပည္တြင္းနဲ႔ ကၻာလုံးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္ေတြ၊ လြတ္လပ္မႈရွိၿပီး အားလုံးပါဝင္တဲ့မူေတြနဲ႔ ကိုက္ညီ ေအာင္ ဆက္လက္ျပင္ဆင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊

အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရးကို သင္ယူနိုင္ဖို႔ သာတူညီမၽွ အခြင့္အလမ္းရွိျခင္းဟာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ့ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ အတြက္ အေျခခံျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ အျပည့္အဝ လက္ခံပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားနဲ႔ လူငယ္မ်ားရဲ့ ဘ၀တစ္သက္တာ ပညာေရးနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ဖို႔ဆိုရင္ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ အမ်ိဳးသား ပညာ ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(NESP) မွာ အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈရဲ့ ဆိုးရြားတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမွာ အဟန႔္ အတားမ်ား သိသိသာသာျဖစ္ေပၚေစၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ရရွိထားတဲ့ တိုးတက္မႈေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အမွန္စင္စစ္ ရာသီဥတု ေၿပာင္း လဲမႈဟာ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလမွာ အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့ အေရးကိစၥတစ္ခုလို႔ေတာင္ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ရရွိနိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ပတ္ဝန္း က်င္ယိုယြင္းမႈေတြ ကို ရပ္တန႔္ဖို႔နဲ႔ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ အေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္မႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ့္အေနနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံ က်င္းပျခင္းကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ရာသီဥတု ေၿပာင္းလဲမႈကို အေရးတႀကီး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ပါရီသေဘာ တူညီခ်က္နဲ႔ က်ိဳတိုပရိုတို
ေကာလ္ တို႔ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း အေလးထားေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ့ အလားအလာေတြကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔အတြက္ နိုင္ငံရဲ့ သဘာ၀ပတ္ ဝန္း က်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၿပီး စီမံခန႔္ခြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ နိုင္ငံဟာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနိုင္ၿပီး ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈနည္းပါး တဲ့ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ကို တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲ ေနပါတယ္။ ဒီအသိုက္ အဝန္းဟာ အမွန္တကယ္ ေရရွည္ တည္တံ့ၿပီး သာယာ၀ေျပာကာ အားလုံးပါဝင္နိုင္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ ရာ ဥပေဒနဲ႔ သစ္ေတာဥပေဒသစ္တို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အျခားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား နဲ႔အညီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက အသီးသီး အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယခုႏွစ္အ တြင္းမွာ မူဝါဒအသစ္ ႏွစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ မူဝါဒနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသား အဆင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒတို႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမူဝါဒေတြဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ က႑ စီမံခန႔္ခြဲမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးမွာ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံစုံဆက္ဆံမႈစနစ္
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ကုလသမဂၢဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္၊ ေတာင့္တ ခ်က္မ်ားထားရွိရာ နိုင္ငံစုံ ဆက္ဆံမႈစနစ္ရဲ့ အ ခ်က္ အခ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ကမၻာဟာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပထဝီနိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္း မ်ားရဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ အျခားနိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ နိုင္ငံမ်ားရဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ့ တုံ႔ျပန္မႈနဲ႔ မူဝါဒမ်ားအၾကား အဆက္ အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနမႈေတြကို သတိျပဳမိဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေပၚမႈဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစနစ္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေပၚမွာ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ လူအမ်ားႀကိဳက္ မူဝါဒေတြ ပိုမိုႀကီးထြား လာတာက သက္ေသခံလ်က္ရွိပါတယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္း ဆက္စပ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အခ်ိဳးမညီမၽွမႈ၊ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္နဲ႔ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေတြအေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားမလိုအားမရျဖစ္ျခင္းဟာ Unilateralism လို႔ေခၚတဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဝါဒကို ပိုမို ထြန္း ကားေစပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ သေဘာထား အျမင္တူညီခဲ့ၾကတဲ့ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ တစ္ နိုင္ငံနဲ႔ တစ္နိုင္ငံအၾကား နိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးအရ တစ္စတစ္စ ေဝးကြာလာေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အျပည္ ၿပည္ ဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရး ပုံစံဟာလည္း အသြင္ေျပာင္းလာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံေတြကို အတူတကြ ေပါင္းစည္းေပးနိုင္မယ့္ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ရရွိေရးဟာ ပထဝီနိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း သစ္မွာ ပိုမို ခက္ခဲလာေနတယ္ဆိုတာ နိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ သေဘာေပါက္လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ဒီကိစၥေတြကို ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ ၾကည့္ဖို႔လိုေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ထိန္း ခ်ဳပ္ ရန္ခက္ခဲတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ တစ္ဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အမွားမ်ိဳး ထပ္မမွား ေအာင္ ေရွာင္ရွား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အဲသည္လိုေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားဟာ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ မရွိေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကုလသမဂၢဟာ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံေတြကို ပစ္မွတ္ထားဖို႔ အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြကို လက္နက္ တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်တာမ်ိဳး ဘယ္ေသာအခါမၽွ မျပဳသင့္ ပါ။ နိုင္ငံေတြရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းကာ ပိုမို ေကာင္းမြန္ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ လုပ္ငန္း ေတြကို အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလို ပါတယ္။ စံႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳးက်င့္သုံးမႈနဲ႔ ႁခြင္း ခ်က္ထားသည့္ မူဝါဒ (exceptionalism) ကို သမာသမတ္ရွိစြာ ေရွာင္ရွားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံျခဳံေရးအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ မီးရႉးတန္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ကုလသမဂၢအေပၚ ထားၾကတဲ့ ယုံ ၾကည္မႈေတြ ပ်က္သုဥ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေပါင္းစုံအတူ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္း နိုင္မယ့္ အေရးႀကီးကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ဒီလိုယုံၾကည္မႈ ပ်က္သုဥ္းခံရတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ကုလသမဂၢရဲ့ တန္ဖိုးကို ႐ုပ္ဝတၳဳႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈနဲ႔ နိုင္ငံေရးဩဇာ လႊမ္းမိုးမႈတို႔က အဆုံးအျဖတ္ေပးေနတယ္လို႔ မည္ သည့္ နိုင္ငံကိုမၽွ အေတြး မေရာက္ေစသင့္ပါဘူး။

ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊

ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလ်က္ ရွိရာမွာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္း လမ္းနဲ႔ အေျဖရွာဖို႔အတြက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး အားလုံး ပါဝင္တဲ့ ဖြံ့ၿဖိဳး မႈဆီသို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ခရီးလမ္းေၾကာင္း မွာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဟာ ယွဥ္တြဲပါဝင္ေနပါ တယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ အေျခခံက်တဲ့ မူဝါဒ တစ္ခုအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရႈျမင္ပါ တယ္။ အစိုးရနဲ႔ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ား ရဲ့ အက်ိဳး စီးပြားေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေစဖို႔အတြက္ ဥပေဒေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစဖို႔နဲ႔ ဥပေဒရဲ့ ေရွ႕ေမွာက္မွာ အားလုံး တန္းတူညီမၽွ ျဖစ္ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ နိုင္ငံ တစ္ဝန္းမွာ သဟဇာတရွိမႈနဲ႔ တရားမၽွတမႈတို႔ လႊမ္း မိုးေစဖို႔အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ တရား႐ုံးမ်ား သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမိုရွိေစေရးနဲ႔ တရား စီ ရင္မႈေတြ ပြင့္လင္းၿပီး မၽွတမႈရွိေစေရးတို႔အတြက္လည္း စီမံေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ယခုေျပာၾကားခဲ့တဲ့ က႑ေတြနဲ႔ အျခားက႑ေတြမွာ တိုးတက္မႈေတြ ရရွိနိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ားရဲ့ ဒီမိုက ေရစီ အခြင့္အေရးေတြကို အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္နိုင္ မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ လိုအပ္ ပါ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ့ ျပ႒ာန္း ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဟာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မတီ အေနနဲ႔ နိုင္ငံေရး ပါ တီ အသီးသီးက ေပးပို႔လာတဲ့ ျပင္ဆင္ ရမယ့္ အခ်က္ေပါင္း (၃၇၀၀) ေက်ာ္ကို စုစည္းခဲ့ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ အေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ဆက္လက္တင္သြင္းသြားဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ရဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ားနဲ႔ ယင္းနဲ႔ဆက္ႏႊယ္မႈရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဟာ အရွိန္အဟုန္မျပတ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္ဆိုတာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား-

ျမန္မာနိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေနထိုင္ရာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာတဲ့ ျပည္ တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသမိုင္းေၾကာင္းလည္း ရွိေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ့ အဓိကဦးစားေပး ျဖစ္ပါတယ္။ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ညီလာခံ(၃)ႀကိမ္မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္မယ့္ အေျခခံမူ (၅၁)ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဟာ လုံျခဳံမႈ၊ သာယာ၀ေျပာမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ အမ်ိဳးသားသဟဇာ တျဖစ္ မႈေတြကို အာမခံေပး နိုင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္ ေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နိုင္ ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ စုစုေပါင္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၁၀) ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ့ လႊမ္းျခဳံနိုင္မႈကို မၾကာေသးမီက တိုးခ်ဲ႕နိုင္ခဲ့ေပမယ့္ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ အားလုံး ပါဝင္လာနိုင္ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနေသာ္ျငား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ရလဒ္ျဖစ္ ေပၚ လာဖို႔အတြက္ အဖြဲ႕အားလုံးရဲ့ ေျဖေလၽွာ့မႈ၊ လိုက္ေလ်ာမႈ၊ စိတ္ရွည္မႈအျပင္ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ့ ဆက္လက္ အား ေပးကူညီမႈမ်ားလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မတူကြဲျပားတဲ့အျမင္ေတြကို ေဆြးေႏြးမႈ၊ ညႇိႏွိုင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္နားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား-

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မၾကာေသး မီက ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ဟာ ႏုနယ္ၿပီး ၿပီးျပည့္စုံျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလာင္းရိပ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ နိုင္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနခ်ိန္၊ အားလုံး ပါဝင္တဲ့ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ ၿပီးျပည့္စုံမႈမရွိေသးတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက အစျပဳလို႔ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြအထိ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နက္နဲတဲ့သမိုင္းေၾကာင္း အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ ဒီစိန္ေခၚမႈ ေတြ ထဲက တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ နိုင္ငံတ ကာ အသိုက္အဝန္းရဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပည့္အဝ ေဝမၽွခံစားရပါတယ္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာအ စိုးရအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့တာဟာ လက္ရွိ လူ သားခ်င္းစာနာမႈ ပဋိပကၡ ကို စတင္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အာဆာ အၾကမ္းဖက္ အ ဖြဲ႕ရဲ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ မတိုင္မီ ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ေရရွည္အေျဖကိုရွာဖို႔အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ နိုင္ငံေတာ္ တာဝန္ကို စတင္ယူၿပီးကတည္းက နိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္ အ ထည္ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီနဲ႔ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္ မရွင္တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဒီလိုသိမ္ေမြ႕ၿပီး၊ ထိလြယ္ရွ လြယ္ ရွိတဲ့ အေရးကိစၥေတြအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေျဖရွာမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားဖို႔ ပဲျဖစ္ ပါတယ္။

ရခိုင္အေရးကိစၥဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေလၽွာက္လွမ္း ေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အရႈပ္
ေထြး ဆုံး စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတြင္းမွာ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ ေရး၊ လုံျခဳံေရးနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘက္စုံ ပါဝင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ လက္ရွိ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းက ေနရပ္စြန႔္ခြာ သူမ်ားကို စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာသူမ်ား အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီး ေပးေရးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ ကုလသမဂၹြံ့ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၊ အာဆီယံ၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ အလႉရွင္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က စခန္းေတြမွာ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လာေရာက္ေရးကို ဟန႔္တားဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ့ ဒုကၡေတြကို အျမတ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ရပ္ေတြ အပါအဝင္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းဖို႔လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ သိရွိ ထားပါတယ္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕တဲ့ ျပန္လည္ လက္ခံေရးျဖစ္ဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ နိုင္ငံေရးဆႏၵ၊ ခိုင္မာတဲ့ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူ ညီထားတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြကို အတိအက်လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား
ေကာ့စ္ဘဇားမွာေရာက္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ ခဲ့ဖူးၾကေသာ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူေတြထဲမွာ ေနထိုင္ခြင့္ အဆင့္ အတန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသူမ်ား ပါဝင္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံ အၾကား လက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့ ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔အညီ ၎တို႔ကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလက္ခံ လိုတဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္မယ့္သူေတြကို သက္ေသခံကတ္ျပားထုတ္ေပးဖို႔ အတြက္ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ နိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့သူေတြကို နိုင္ငံ သားကတ္ျပားေတြ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ သူေတြကိုေတာ့ NVC ကတ္ျပားေတြ ထုတ္ေပး မွာ ၿဖစ္ပါ တယ္။ ဒီကတ္မ်ားဟာ အေမရိကန္နိုင္ငံမွာ အေျခခ်ရန္ ဝင္ေရာက္လာသူေတြ လိုလိုလားလား ေလၽွာက္ထားၾကတဲ့ “green card” နဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားၾကား ျဖစ္ေပၚတဲ့အေရးကိစၥေတြကို ႏွစ္နိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေျဖရွင္းနိုင္မယ္၊ ေျဖရွင္း ရမယ္လို႔ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ အခိုင္အမာယုံၾကည္ပါတယ္။ ေကာ့စ္ဘဇား မွာရွိတဲ့ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားရဲ့ လက္ရွိအေရးကိစၥကို ျမန္မာနိုင္ငံ နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံအၾကား အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ က တည္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ႏွစ္နိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေျဖရွင္းနိုင္ၿပီး၊ ေျဖရွင္းသြားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း“Safe Zone” တည္ေထာင္ဖို႔ ေတာင္းဆို မႈလည္းရွိပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္းဆိုမႈ ဟာ ခြင့္ျပဳမွာလည္း မဟုတ္သလို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မၽွ ျဖစ္နိုင္မွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ တင္ျပခ်င္ တာက အာဆာအဖြဲ႕ရဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ဟန႔္တားမႈမ်ား ရွိတဲ့ၾကားထဲက ေနရပ္စြန႔္ခြာသူ (၃၀၀) ခန႔္ဟာ သူတို႔ရဲ့ဆႏၵသေဘာအရ သူတို႔အစီအစဥ္နဲ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၿပီး လုံျခဳံၿပီး သိကၡာရွိတဲ့ ဘ၀ ေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနနဲ႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအေရးကိစၥ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္ တဲ့ ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို တိတိက်က် လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ (၄၀၀) ေက်ာ္ အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ျပန္လိုေၾကာင္း ယခင္ကတည္းက ဆႏၵျပဳထားၿပီးျဖစ္တဲ့သူ မ်ားကိုလည္း ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံကိုေတာင္း ဆိုပါတယ္။ ဟိတ္ဟန္ႀကီးႀကီး နဲ႔ ေတာင္းဆိုမႈအသစ္ေတြ၊ ႁခြင္းခ်က္အသစ္ေတြ ျပဳလုပ္ ေနမႈဟာ အခ်ည္းႏွီး သာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဟာ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အ ၿခား နိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို တန္ဖိုး ထားေသာ္လည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္ ၿပီး လြတ္လပ္ တဲ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံျဖစ္တာနဲ႔အညီ မၽွတမႈနဲ႔ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္မႈမရွိတဲ့ အက်ပ္ က်ပ္ကိုင္မႈေတြကိုေတာ့ လက္ခံ ျပန္ၾကားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ယခု စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျမန္မာနိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔အခမ္းအ နား က်င္းပရာမွာ နိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးက နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား သူမ်ား မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ ရခိုင္ အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေလးထားေျပာၾကား လိုပါတယ္။ ၎က ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “သူတို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ပိုင္နက္နယ္ေၿမ တည္တံ့မႈနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို မထီမဲ့ျမင္ လုပ္ေနၾကတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး လြတ္လပ္ တဲ့နိုင္ငံေတြက ျပည္သူမ်ားသာ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အႏွစ္သာရကို ခံ စားနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္''လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တာဝန္ခံမႈ
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မ်ားစြာ စာနာေထာက္ထားပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္ကို ‌အလုံးအရင္းနဲ႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာ မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မမွန္မကန္လုပ္ရပ္ ေတြရွိခဲ့ ပါက တာဝန္ခံမႈရွိေစေရးအေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ ဆန႔္က်င္ ရပ္တည္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒေၾကာင္းရဲ့ အေျခခံ မူဝါဒမ်ားအေပၚ စြဲျမဲစြာရပ္တည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဟာ လုပ္ငန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္တဲ့အစီရင္ ခံစာကို တင္သြင္းနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါတယ္။ အျခား ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံေတြလိုပဲ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ စစ္ဘက္တရားစီရင္မႈစနစ္ ရွိပါတယ္။ ရခိုင္ ၿပည္နယ္ဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးက ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိပါတယ္။ မၾကာေသးမီက ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာခုံ႐ုံးတစ္ခု ထူေထာင္သြားမယ္လို႔ သိရွိ ရပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ျပည္တြင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားရဲ့ သမာသမတ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈကို နိုင္ငံတကာက လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း မျပဳ သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားလိုပါ တယ္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား႐ုံး (ICC) ရဲ့ ေရွ႕ေနက ရခိုင္ျပည္ နယ္ကိစၥ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကနဦး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ေတာင္းဆိုမႈမွာ ေနရပ္စြန႔္ခြာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ အာဆာအဖြဲ႕ရဲ့ ျပစ္မႈေတြ ကို တမင္ခ်န္လွပ္ထားျခင္း၊ သူမအေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္ အလက္ အမွား အယြင္းမ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာေတြေပၚမွာ အလြန္အကၽြံ ယုံၾကည္ထားျခင္းနဲ႔ ျမန္မာ နိုင္ငံရဲ့ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္မႈစနစ္ကို လြဲမွားစြာ ပုံေဖာ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒီေတာင္းဆိုမႈဟာ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ မ်ားက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ေရာမသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (Rome Statute) မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထား တဲ့နိုင္ငံမဟုတ္တဲ့ အတြက္ ဒီေဝ ဖန္မႈေတြက ပိုမိုျပင္းထန္ လာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းတရား႐ုံးအေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ အေပၚ စြပ္စြဲထားတဲ့ ျပစ္ မႈ မ်ားအတြက္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မရွိ ဘူးဆိုတဲ့ မိမိတို႔ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ ေျပာင္းလဲမွာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ကိုလည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ICC ေရွ႕ေနဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံဘက္ကို လူအေျမာက္အျမား စြန႔္ခြာထြက္ေျပးတဲ့ ကိစၥကိုသာ အေလးထားေနၿပီး ေနရပ္စြန႔္ခြာမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ က်ယ္ျပန႔္တဲ့ လတ္တေလာနဲ႔ေရရွည္အေၾကာင္း တရားေတြ၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းလို႔ေတာ့ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ လ်က္ရွိပါတယ္။

ဒီလိုေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္းဟာ ICC နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြအၾကား သေဘာထား ပိုမိုေဝးကြာေစ မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ယခုလိုေဆာင္ရြက္ ခ်က္ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို အေလးမ ထားဘဲ ေျမျပင္အေျခအေနကို အေပၚယံေလာက္သာ သိထားၾကတဲ့ ဩဇာေညာင္းတဲ့ နိုင္ငံႀကီးေတြ၊ အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ့ သေဘာ ထားကသာ ပိုၿပီးအေရးႀကီးေၾကာင္း ICC က ျပသေနတယ္လို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ ထင္ျမင္ခံစားရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊
ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီ အျဖစ္ က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္ကာလ အ တြင္းမွာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေတြက ဆန္စပါးထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈ ျမန္ဆန္ ေစဖို႔အတြက္ ၿဗိတိသၽွ၊ အိႏၵိယကေန ျမန္မာနိုင္ငံထဲကို လူသိန္း နဲ႔ခ်ီၿပီး ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းမွာ သိမ္းပိုက္ခံ ျမန္မာနိုင္ငံ ထဲကို လူ ၄၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ အဓိကၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာပင္ လူနည္းစုျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ၿဗိတိသၽွ လက္ထက္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္၊ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ယေန႔ စစ္ေတြ လို႔ ေခၚတဲ့ Akyab ခရိုင္မွာ မြတ္စလင္ ၅၈၂၅၅ ဦး ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာ မြတ္စလင္ဦးေရဟာ ၁၇၈၆၄၇ အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဟာ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ခ သက္သာတဲ့ ၿဗိတိသၽွ၊ အိႏၵိယက အလုပ္သမား ေတြကို စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလား ေဒသ အထူးသျဖင့္ စစ္တေကာင္းေဒသကသူေတြဟာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာေပၚက အျခား ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမေတြလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေဒသခံလူထုဟာ သူတို႔ရဲ့ ေျမေပၚမွာ ဒီလို ႀကီးမားတဲ့ လူဦးေရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ မည္သို႔ ပင္ျဖစ္ေစ အကြက္ခ် ပုံေဖာ္ထားတဲ့ အေမြဆိုးကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္မွာ တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရယူခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာမွ အရပ္သားေတြကို သိမ္းပိုက္ခံနယ္ေျမေတြထဲ လႊဲ ေၿပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒမွာ အတိအလင္း တားျမစ္တဲ့ စတုတၳေျမာက္ဂ်ီနီဗာ ကြန္ ဗင္းရွင္း ကို အတည္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြရဲ့ ဒုကၡျဖစ္ေစတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြ ကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ပါဘူး။

နိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအေနနဲ႔ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု တည္းအေပၚမွာ မတူညီတဲ့ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနမယ္ ဆိုရင္ စံႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳး က်င့္သုံးမႈလည္း ပိုမိုႀကီးထြား လာမွာပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို မေျဖရွင္း ဘူးဆိုရင္ ဒီလို အယူအဆမ်ိဳး ေတြေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား စီရင္ေရးကို အားနည္း ေစမွာျဖစ္ၿပီး အစြန္းေရာက္သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈ အႏၲရာယ္ ေတြကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု အေထြေထြညီလာခံဟာ အားလုံးအက်ဳံးဝင္တဲ့ နိုင္ငံစုံ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ေရးအ တြက္ အေလးထားတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈ၊ လူမႈေပါင္း စည္း မႈနဲ႔ အစြန္းေရာက္ မႈေတြရဲ့ ဆက္စပ္မႈနဲ႔ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ျပည့္စုံစြာ စဥ္းစား သုံးသပ္သင့္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာက တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ နိုင္ငံအဆင့္ တာဝန္ခံနိုင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္း ေစရန္နဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးကိစၥေတြမွာ အျမင့္မားဆုံး အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းသြားေစရန္ အတတ္နိုင္ဆုံး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းၾကေစလိုပါ တယ္။

ဒါ႐ူစမင္ရဲ့ အစီရင္ခံစာမ်ား
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (FFM) ရဲ့ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ဘက္မလိုက္ဘဲ တရား မၽွတစြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္မႈတို႔အေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ အထူး စိုးရိမ္မႈေတြရွိတဲ့အတြက္ ဒီအဖြဲ႕ကို စတင္ ဖြဲ႕ စည္းစဥ္ကတည္း က ကန႔္ကြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ စိုးရိမ္မႈဟာ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ ေၾကာင္း အျဖစ္အပ်က္ေတြက သက္ေသ ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ႐ူစမင္ရဲ့ အစီရင္ခံစာေတြဟာ အလုံးစုံ တစ္ဖက္ ေစာင္းနင္းျဖစ္ၿပီး၊ အခ်က္အလက္မွားမ်ားစြာ ပါဝင္ကာ ခိုင္လုံ တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အေျခမခံဘဲ ႏႈတ္ ေၿပာဇာတ္ေၾကာင္း ေတြကိုသာ အေျခခံထားပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြက ပိုလို႔ ေတာင္ ဆိုးရြားပါေသးတယ္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ စိတ္ဆႏၵထက္ ဒီမိုကေရ စီ နည္းလမ္းတက် တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျမန္မာအစိုးရ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္နိုးတဲ့ ျပည္သူေတြကို ရန္လို မုန္းထား မႈေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ပဲ သုံးသပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ခုံ႐ုံးမ်ား တင္ဖို႔ အတြက္ လြတ္လပ္ ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ယၱရားအသစ္ တည္ေထာင္မႈကိုလည္း ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ကန႔္ကြက္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ုံး (ICC) လည္း အပါအဝင္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ICC နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္က ရွင္းပါတယ္။ ICC ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ မွာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

ရိုဆင္သယ္၏ အစီရင္ခံစာ
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊

ရိုဆင္သယ္ရဲ့ အစီရင္ခံစာအေပၚမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလြန္စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ အစီရင္ခံစာမွာ တင္ျပ တဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြဟာ တိက်မႈမရွိဘဲ၊ လိုသလိုဆြဲယူထားတာေတြ ပါဝင္ၿပီး၊ ပညာရွင္ပီသစြာနဲ႔ အရွိ အတိုင္း တင္ျပရမွာျဖစ္ေပမယ့္ တင္ျပပုံနည္းစနစ္ မွားယြင္းေနၿပီး၊ အလြန္အကၽြံဘက္လိုက္ ၿပီး ႀကိဳတင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားတဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ ေပၚမွာ အေျခခံထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ႏွစ္နိုင္ငံနဲ႔ နိုင္ငံ တကာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအရ အကူအညီေပးေနတဲ့ အစီအစဥ္ ေတြကို သိသိသာသာ ခ်န္လွပ္ ထား ပါတယ္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ဒီညီလာခံႀကီးရဲ့ ေနာက္ကြယ္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြရဲ့ တကယ့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ဟာ လူ႔အခြင့္ေရးကို ကာကြယ္ဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ ဆႏၵလား၊ နိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လူ႔အခြင့္ အေရးကို အပိုင္စီး အသုံးခ်ေနတာလားဆိုတာ ခြဲျခားသိျမင္ၾကေစ လိုပါတယ္။

နက္နဲသိမ္ေမြ႕တဲ့ ရခိုင္အေရးကိစၥကို ေျဖရွင္းရာမွာ အမွန္တရား၊ မၽွတမႈနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ကူညီပံ့ပိုး မႈ ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ မႈေတြနဲ႔ မလိုမုန္းထားရည္ ရြယ္ခ်က္နဲ႔ နိုင္ငံ ေရးဖိအားေတြဟာ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ႀကိဳးပမ္း မႈေတြကို အေထာက္အကူ မျဖစ္ေစပါဘူး။

ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြက မိတ္ေဆြေတြ မိတ္ဖက္ ေတြရဲ့ စစ္မွန္တဲ့ စိတ္ေကာင္းေစတနာေပၚ အေျခခံ တဲ့ အကူ အညီနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အတြက္ အမွန္တကယ္ ေက်းဇူးတင္ ရွိလ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္သာမက နိုင္ငံႀကီးငယ္ အားလုံးအတြက္ တရားမၽွ တမႈနဲ႔ ဘက္လိုက္မႈမရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို တန္ဖိုးထားၾကတဲ့ တစ္ကၻာလုံးမွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

နိဂုံး
သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား၊

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးဟာ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ ေခၚမႈတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစိန္ေခၚမႈကို အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူမ်ား က ယုံၾကည္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္မႈ တို႔နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေန ၾကပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အားလုံး ပါဝင္တဲ့ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အားလုံးပါဝင္တဲ့ မူေဘာင္ေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူအားလုံး လိုလားေတာင့္တတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ နိုင္ငံေတာ္ကို ဖန္တီးပုံေဖာ္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၊ (၂၁) ရာစု ပင္ လုံစင္ျမင့္ ကို အသုံးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားကို ေလးစား လိုက္ နာတဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ယာ ၀ေျပာ ရးနဲ႔ အေၾကာက္ တရားမ်ားကင္းေဝးတဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ လက္ ႀကိဳးပမ္း သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ ေစဖို႔အတြက္ နိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔နဲ႔ အျပဳသေဘာနည္းလမ္းျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြား ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ သဘာပတိႀကီးခင္ဗ်ား။

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */