" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Friday, January 27, 2023

နေ့စဉ် ရေဒီယိုသတင်း (အသံဖိုင် ) ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၃

အသံဖိုင်များကို " နံနက်ပိုင်း/ ညနေပိုင်း" တွင်ကလစ်နှိပ်၍ နားဆင် နိုင်ပါ သည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ကော်လံများရှိ အသံဖိုင်များကို သတင်းနားဆင်ရန် လင့်တွင် ကလစ်လုပ်၍ နားဆင် နိုင်ပါသည်

 

ရက်စွဲ့သတင်းဌာန
နံနက်ပိုင်းအစီအစဉ်
ညနေပိုင်းအစီအစဥ်
27.01.2023VOA
VOA

27.01.2023
BBC
BBC

27.01.2023
RFA
RFA

ရက်စွဲ့နံနက်ပိုင်း အစီအစဉ်
ညနေပိုင်း အစီအစဉ်

VOA
BBC
RFA
VOA
BBC
RFA
01.01.2023
VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
02.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
03.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
04.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
05.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
06.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
07.01.2023VOA
BBC
RFA
VOA
BBC
RFA
08.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
09.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
10.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
11.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
12.01.2023VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
13.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
14.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
15.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
16.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
17.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
18.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
19.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
20.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
21.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
22.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
23.01.2023VOABBCRFAVOA
BBCRFA
24.01.20223VOABBCRFAVOABBCRFA
25.01.2023VOABBCRFAVOABBCRFA
26.01.2023VOABBCRFAVOABBC
RFA
27.01.2023

28.01.2023

29.01.2023

30.01.2023

31.01.2023 

 


No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */