" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Thursday, October 28, 2021

ေန့စဥ္ ေရဒီယိုသတင္း (အသံဖိုင္ ) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၂၁

အသံဖိုင္မ်ားကို " နံနက္ပိုင္း/ ညေနပိုင္း" တြင္ကလစ္ႏွိပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။
ေအာက္ေဖၚၿပပါ ေကာ္လံမ်ားရွိ အသံဖိုင္မ်ားကို သတင္းနားဆင္ရန္ လင့္တြင္ ကလစ္လုပ္၍ နားဆင္ နိုင္ပါသည္။

ရက္စြဲ့
သတင္းဌာန
နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္
ညေနပိုင္းအစီအစဥ္
28.10.2021
VOA
VOA

28.10.2021
BBC
BBC

28.10.2021
RFA
RFA

ရက္စြဲ့
နံနက္ပိုင္း အစီအစဥ္
ညေနပိုင္း အစီအစဥ္

VOA
BBC
RFA
VOA
BBC
RFA
01.10.2021
VOABBCRFAVOABBCRFA
02.10.2021VOA
BBC
RFA
VOA
BBC
RFA
03.10.2021VOABBCFRAVOABBCRFA
04.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
05.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
06.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
07.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
08.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
09.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
10.10.2021VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
11.102021VOABBCRFAVOABBCRFA
12.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
13.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
14.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
15.10.2021VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
16.10.2021VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
17.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
18.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
19.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
20.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
21.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
22.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
23.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
24.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
25.10.2021VOABBCRFAVOA
BBC
RFA
26.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
27.10.2021VOABBCRFAVOABBCRFA
28.10.2021

29.10.2021

30.10.2021

31.10.2021
No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */