" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Friday, March 23, 2018

( 23.03.2018 ) ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖက္ညိွႏႈိင္း၍ လွည့္ကင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္


ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖက္ညိွႏႈိင္း၍ လွည့္ကင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္

မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ဖက္ညိွႏႈိင္းခ်က္အရ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကုန္းေျမ နယ္ နမိတ္တြင္ Coordinated Patrol ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္မွစတင္၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၂၆ ရက္ထိ နယ္ျခား မွတ္တိုင္ ၄၂ မွ ၅၅ ထိ (၁၄)ႀကိမ္ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦးနွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ကင္းစခန္းမွ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦး တို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၃၁ မွစတင္၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အ သီးသီးအတြင္းရွိ နယ္စပ္ ၿခံစည္းရိုးလမ္းအတိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဘက္ညႇိႏိႈင္း၍ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မတ္ လ ၂၂ ရက္တြင္ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၄၀ အထိ (၁၉)ႀကိမ္ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ျခင္းကိုလည္း နတ္ျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္း မတ္လ ၅ ရက္ႏွင့္ မတ္လ ၂၀ ရက္တုိ႔တြင္ နွစ္ႏုိင္ငံညိွႏိႈင္း၍ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

နွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္း၍ ကင္းလွည့္ျခင္း Coordinated Patrol ကို မတ္လ ၂၂ ရက္မွ ၂၇ ရက္ အတြင္း နယ္ျခား မွတ္ တိုင္ ၄၀ မွ ၄၂ အထိလည္းေကာင္း၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နယ္ျခား မွတ္တုိင္အမွတ္ ၄၂ မွ ၄၅ အထိ လည္းေကာင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */