" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "
Showing posts with label သမိုင္းထဲမွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မွတ္တမ္းအမွား. Show all posts
Showing posts with label သမိုင္းထဲမွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မွတ္တမ္းအမွား. Show all posts

Tuesday, July 21, 2020

သမိုင္းထဲမွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မွတ္တမ္းအမွား

TheVoiceWeekly Journal
10-Jan-2019 
သမိုင္းထဲမွ ဒီမိုကေရစီ


ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ထိုကာလ သည္ ျမန္မာတို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည့္သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ပထမဆုံး ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးသည့္ကာလတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္ကက်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီသက္ တမ္း သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄ ႏွစ္ခန႔္သာ ၾကာရွည္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္ မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္သည့္အခ်ိန္မွ ဒီမိုကေရစီ တစ္ေက်ာ့ျပန္ လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ယခုမွက်င့္သုံးခဲ့ျခင္း မဟုတ္။ က်င့္သုံးခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ ဒီမိုကေရစီက်င့္ သုံး ခဲ့စဥ္ ကာလ က အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက အာရွတြင္ပါ ထိပ္တန္းေနရာတစ္ခု ရခဲ့သည္ကို ေတြ႕ၾကရသည္။
/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */