" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Thursday, April 16, 2020

ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၌ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ မိုဘိုင္းအင္ တာနက္ အျပည့္အဝရရွိေရး ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕အစည္း၂၆ ဖြဲ႕ ေတာင္းဆို

မဇၥ်ိမ
ဧၿပီ ၁၆

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ ၂၆ ဖြဲ႕သည္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေနရပ္စြန႔္ ခြါထြက္ေျပးသူမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ သတင္းအ ခ်က္ အလက္ မ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ ေကာ့စ္ဘဇား၊ ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ႏွင့္ ဆယ္သြယ္ေရးအျပည့္အဝရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရတို႔အား ဒီကေန႔ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ေကာ့စ္ဘဇားဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ မသန္မစြမ္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အပါအဝင္  ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္သန္းခန႔္ သည္ ေနရာအကန႔္အသတ္ျဖင့္ က်ပ္တည္းစြာ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကားရွိ နယ္စပ္မ်ားမွ အဆိုပါ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ လူဦးေရသိပ္သည္းျခင္း၊ သန႔္ရွင္း ေသာေရႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား မေလာက္ငွျခင္း၊ COVID-19 ေရာဂါ စမ္းသပ္စစ္ေဆး ေပး မည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မရွိျခင္း စသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ေကာ့စ္ဘဇားတို႔တြင္ အသက္ရႉစက္မ်ားလည္းအလုံအေလာက္မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား ျမန္ဆန္ၿပီး ေသဆုံးႏႈန္းျမင့္တက္လာနိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ နိုင္ငံသားမ်ား ၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအား COVID-19 ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ကာ ကြယ္ ေပးနိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာစီမံခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည္ ဟု အဆိုပါအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

လက္ရွိဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ့မႈေႏွးေကြးေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္ အဟန႔္အတားျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ေကာ့စ္ဘဇားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဖုန္း sim card မ်ား တရားဝင္ သုံးစြဲခြင့္မရရွိဘဲ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာမွစ၍ အဆိုပါစခန္းမ်ား၌ အင္တာနက္ လိုင္းျဖတ္ ေတာက္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ညႊန္ၾကားထားသည္။

ရခိုင္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ၿမိဳ႕တြင္လည္း ၂၀၂၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္ကာ မိုဘိုင္းအင္တာသုံးစြဲမႈ ျဖတ္ေတာက္ထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္မွသာ COVID-19 ေရာဂါလကၡ ဏာရွိေနသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ သီးသန႔္ခြဲေနရမည္ကို သိမည္ျဖစ္ကာ မိသားစု၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ ၎တို႔အားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ားကို ထိေတြ႕ကူးစက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစ မည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးၾကပ္မတ္ကုသရန္လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဒသမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိုဘိုင္းအင္တာနက္မ်ားမသုံးစြဲနိုင္ပါက လိုအပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကပ္ေရာဂါဆိုက္ကပ္ေနသည့္အခ်ိန္၌ အခ်ိန္မီႏွင့္ ထိေရာက္စြာ စီမံခန႔္ခြဲနိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရး သည္ အခရာက်သည့္အတြက္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၿဖတ္ေတာက္ထားမႈကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရတို႔ကို တိုက္တြန္းေတာင္း ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ကို International Rescue Committee၊ World Vision ၊ People in Need Myanmar ၊ Plan International ၊ Save the Children ႏွင့္ United Purpose ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

လင့္၊http://www.mizzimaburmese.com/article/69026

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */