" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Saturday, July 25, 2020

ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ နိုင္ငံတကာက စီးပြားေရး ကန႔္သတ္ ပိတ္ဆို႔ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျမန္မာနိုင္ငံက ကန႔္ကြက္

ELEVEN
25 JULY 2020
မင္းနိုင္စိုး

ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ နိုင္ငံတကာက စီး ပြားေရးကန႔္သတ္ပိတ္ဆို႔ရန္ မၾကာေသးမီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံက ကန႔္ ကြက္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးဟန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအ မတ္ ႀကီး Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury ကို ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ ေခၚယူေတြ႕ဆုံ၍ ထိုသို႔ ကန႔္ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္ မာနိုင္ငံအ ေပၚ နိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးကန႔္သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ ႀကီး က ပန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အ ၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးဟန္က ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္နိုင္ငံအေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးတြင္ အေထာက္အကူမျပဳနိုင္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏ မလို မုန္းထား လုပ္ရပ္မ်ားကို ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးဟန္က ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီးအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းသြားရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကလည္း အဆိုပါသေဘာတူညီ ခ်က္ မ်ားကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အျမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ဦးစိုးဟန္က အ ဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသမ္းျခင္း ၿဖင့္ သာ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာ၌ ေရရွည္အေျဖကို ရရွိေစနိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လည္း အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးဟန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ နိုင္ငံတကာက စီး ပြားေရးကန႔္သတ္ပိတ္ဆို႔ရန္ မၾကာေသးမီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခား ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံက ကန႔္ ကြက္ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးဟန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ ႀကီး Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury ကို ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ ေခၚယူေတြ႕ဆုံ၍ ထိုသို႔ ကန႔္ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ ၿပန္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္ မာနိုင္ငံအ ေပၚ နိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးကန႔္သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခား ေရးဝန္ ႀကီး က ပန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးဟန္က ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္နိုင္ငံအေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးတြင္ အေထာက္အကူမျပဳနိုင္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏ မလို မုန္းထား လုပ္ရပ္မ်ားကို ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးဟန္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီးအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီ ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းသြားရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကလည္း အဆိုပါသေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အျမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ဦးစိုးဟန္က အ ဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသမ္းျခင္း ၿဖင့္ သာ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာ၌ ေရရွည္အေျဖကို ရရွိေစနိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လည္း အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးဟန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။          

လင့္၊https://news-eleven.com/article/184301

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */