" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Thursday, November 7, 2019

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ သံအမတ္ႀကီးကို ဆင့္ေခၚကာ ျမန္မာကန႔္ကြက္

7Daily News
By ထက္အာကာေက်ာ္
Tuesday, November 5, 2019


 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီးကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆင့္ေခၚ ကန႔္ကြက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံျခားေရး အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးစိုးဟန္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury ကို နိုဝင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေခၚယူေတြ႕ဆုံခဲ့ ေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္နိုင္ငံအိမ္နီးခ်င္းေကာင္းဆက္ဆံေရးကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံ အၾကားရရွိထားေသာ သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ ငန္း စဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ေရးကို မည္သို႔မၽွ အေထာက္အကူ မျပဳေၾကာင္း အျမဲတမ္းအတြင္း ဝန္က သံအမတ္ႀကီးအား ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ‘ျမန္မာနိုင္ငံက လုပ္ႀကံေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားျဖင့္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ ဝိုင္းကို လွည့္စားေနၿပီး ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္အေပၚ လြန္ ကဲေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လက အဇာဘိုင္ဂ်န္နိုင္ငံ၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ တင္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီအက်ပ္အတည္းကို ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္မႈအျဖစ္ ပုံသြင္းေနေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈကို တုံ႔ျပန္ထားသည္။ ယင္းသည္ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ႏွိပ္ကြပ္က်ဴးလြန္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္တင္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္သာ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ က်န္ေဒသမ်ား၌ ဘာသာေပါင္းစုံ သဟဇာတရွိစြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေနေၾကာင္း  အဇာဘိုင္ဂ်န္၌ ရွင္း လင္းခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ) မ်ားသည္ ျမန္ မာအစိုးရက ေျပာၾကားေနသကဲ့သို႔ ကိုလိုနီေခတ္ ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သ မား မ်ား မဟုတ္ဘဲ စနစ္တက် ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လင့္၊https://7daydaily.com/detail?id=170300&fbclid=IwAR2xD2OkNKkDRvqh99MIyy66qn33MBH6aAtGKqBesJ2mSaHGx-rNTCflvFA

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */