" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Sunday, January 9, 2022

တွက်ချက်နည်းပေါင်းစုံ

 နေရာတိုင်းမှာ အသုံးဝင်တဲ့ တွက်ချက်နည်း ပေါင်းချုပ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် 😍
လိုအပ်တဲ့အခါ ပြန်ကြည့်လို့ရအောင် Save ထားလိုက်ပါ မိတ်ဆွေ 🥰

၁၂ လက်မ = 1 ပေ      ၃ ပေ = 1 ကိုက်
22 ကိုက် = 1 သံကြိုး
10 သံကြိုး = 1 ဖာလုံ
8ဖာလုံ =1 မိုင်

---------------------------------
16 အောင်စ = 1 ပေါင်
14 ပေါင် = 1 စတုန်
2 စတုန် = 1ကွာတ
4 ကွာတ = 1 ဟန်ဒရိတ်
20 ဟန်ဒရိတ်= 1 တန်

-------------------------------
2 ရွေးကလေး = 1 ရွေးကြီး
4 ရွေးကြီး = 1 ပဲ
2 ပဲ = 1 မူး
2 မူး = 1 မတ်
2 မတ် = 1 ငါးမူး
2 ငါးမူး = 1 ကျပ်
16 ပဲ = 1 ကျပ်သား

------------------------------------
၃၆ ပရမာဏုမြူ = ၁ အဏုမြူ
၃၆ အဏုမြူ = ၁ လိက္ခာမြူ
၇ လိက္ခာမြူ = ၁ သန်းဦးခေါင်း
၇ သန်းဦးခေါင်း = ၁ မုန်ညင်းလုံး
၃ မုန်ညင်းလုံး = ၁ နှမ်းလုံး
၄ နှမ်းလုံး = ၁ ဆန်လုံး
၄ ဆန်လုံး = ၁ ချင်းရွေး
၈ ချင်ရွေး = ၁ ပဲ
၅ ပဲ = ၁ မတ်
၂ မတ် = ၁ ငါးမူး
၂ ငါးမူး = ၁ ကျပ်
၅ ကျပ် = ၁ ပို
၂၀ ပို = ၁ ပိသာ
၃ လက်ဘက်ရည်ဇွန်း = ၁ စားပွဲဇွန်း
၂ စားပွဲဇွန်း = ၁ အရည်အောင်စ
၂လမြူ = ၁ လမြက်
၂လမြတ် = ၁ လမယ်
၂လမယ် = ၁စလယ်
၂စလယ် = ၁ခွက်(၄ဘူး)
၂ခွက် = ၁ပြည်(၈ဘူး)
၄ပြည် = ၁စိတ်
၂စိတ် = ၁ခွဲ
၂ခွဲ = ၁တင်း
၁တင်းခွဲ = ၁အိပ်
စပါး ၂၅တင်း = လှည်းတစ်စီးတိုက်
ဆန်တစ်အိပ် = ၁၀၈ ပေါင်
မြန်မာအတိုင်းအတာအခေါ်များ -
၁၀ ဆံချည် = ၁ နှမ်း
၆ နှမ်း = ၁ မုယော
၄ မုယော = ၁ လက်သစ်
၈ လက်သစ် = ၁ မိုက်
၃ မိုက် = ၁ တောင်
၄ တောင် = ၁ လံ
၇ တောင် = ၁ တာ
၂၀ တာ = ၁ ဥသာဘ
၂၀ ဥသာဘ = ၁ ကောသ
၄ ကောသ = ၁ ဂါဝုဒ်
၄ ဂါဝုဒ် = ၁ ယူဇနာ
၁ ယူဇနာ = ၁၂ မိုင် ၆ ဖာလုံ ၄ သံကြိုး
၁ တောင် =၁ ပေခွဲ
၁ လံ = ၆ ပေ
၁ မိုက် = ၆ လက်မ
၁ ထွာ = ၉ လက်မ
°F = 1.8 °C+32 (°F to °C)
K =°C +273 (K to °C )
#Processor_or_Virtual_Storage
1 Bit = Binary Digit
8 Bits = 1 Byte
1024(😎 Bytes = 1 Kilobyte (KB)
1024(KB) Kilobytes = 1(MB) Megabyte
1024(MB) Megabytes = 1(GB) Gigabyte
1024(GB) Gigabytes = 1(TB) Terabyte
#Disk_Storage
1 Bit = Binary Digit
8 Bits = 1 Byte
1000 (B)Bytes = 1(KB) Kilobyte
1000(KB) Kilobytes = 1 (MB)Megabyte
1000(MB) Megabytes = 1(GB) Gigabyte
1000 (GB)Gigabytes = 1(TB) Terabyte
1000 millisecond = 1 second
1000000 microsecond = 1second
1000000000 nanosecond = 1second
1 kilohertz = 1000 hertz
1megahertz = 1000 kilohertz
1 gigahertz = 1000 megahertz
A1 594 x 841 mm 23.4 x 33.1 in
A2 420 x 594 mm 16.5 x 23.4 in
A3 297 x 420 mm 11.7 x 16.5 in
A4 210 x 297 mm 8.3 x 11.7 in
A5 148 x 210 mm 5.8 x 8.3 in
A6 105 x 148 mm 4.1 x 5.8 in
A7 74 x 105 mm 2.9 x 4.1 in
A8 52 x 74 mm 2.0 x 2.9 in
A9 37 x 52 mm 1.5 x 2.0 in
A10 26 x 37 mm 1.0 x 1.5 in
Letter 216 x 279 mm 8.5 x 11.0 in 1:1.2941
Legal 216 x 356 mm 8.5 x 14.0 in 1:1.6471
#Units_of_Length
1 centimetre (cm)= 10 millimetres(mm)
1 metre(m) = 100 centimetres(cm)
1kilometre(km)= 1000 metres(m)
1Inch = 2.54 centimeter
1 m = 3.28 ft
1mile = 1.6090 Km
1 gram (g) = 1,000 milligrams(mg)
1 kilogram (kg) = 1,000 grams (g)
1 Liter (L) = 1000 grams(g)
1 Liter (L) = 1000 milliliter(ml)
1 Liter (L)=1.057 quarts(qt)
1 milliliter(ml) = 1 cubic centimeter (cc)
1 gram(g) = 1 cubic centimeter (cc)
1 pound (lb)= 453.59 grams(g)
2.21 pounds = 1 kilograms
၁ တန် = ၂၂၄၀ ပေါင်
၁ ပိသာ = ၃.၆ ပေါင်
ဘိလပ်မြေ၁ အိတ် = ၁၁၂ ပေါင်
1Gallon = 2 Viss ( ပိသာ )
1 gallon = 4 quarts
သစ် ၁ တန် = ၅၀ ကုဗပေ
၁ ဟန်ဒရိတ် = ၁၁၂ ပေါင်
၂၀ ဟန်ဒရိတ်( CWT ) = ၁ တန်
၁ တန် = ၂၂၄၀ ပေါင်
၁ ပိသာ = ၃.၆ ပေါင်
၁ ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ
၁ ဧက = 0.404686 Hectares
ဘိလပ်မြေ၁ အိတ် = ၁၁၂ ပေါင် ( ၁ ဟန်ဒရိတ် ၊ 1 CWT)
1 Gross= 12 Dozen
Liquid 1 m3 = 218.67 Gallons
1Drum = 50 Gallons
1ft3 = 6.24 Gallons
1 Gallons = 2 viss ( ပိသာ )
1 CWT = 31.11 viss
1 lb = 0.278 viss
Water 1 Gallon = 8.34 lbs
Glue 1 Gallon = 10 .70 lbs
1 Inch = 2.54 centimeter
1cm = 0. 3937 inch
1 ft = 0.3048 meter
1m = 3.28 ft
1m2 = 10.80 ft2
1 yard ( ကိုက် ) =0.9144 m
1m = 1.0940 yards
1 mile = 1. 6090 km
1 km = 0. 6214 mile
1 Gallon =4. 54 liters
1 liter = 0.22 Gallon
1 ounces = 28.53 grams
1 grams = 0.0352 ounce
1 kg = 2.2 lb
1lb = 0.4536 kg
၁ ကျပ်သား = ၁၆ . ၃၂၉၃ ဂရမ်
#San_And_Stone
၁ကျင်း=၁၀၀ ကုဗပေ
အလျား×အနံ×အမြင့် မြှောက်ကာ ကျင်းဖွဲ့တွက်သည်။
#Wood_
1ton = 50 cft
အသား ၅၀ ကုဗပေကို တစ်တန်ဟုတွက်သည်။
လက်သမားတွက် သစ်တစ်တန်
ထု ၂၀ လက်မ× ဗြက် ၂၀ လက်မ× အရှည် ၁၈ ပေ
( သို့ )
၄၀၀ လက်မ× အရှည် ၁၈ ပေ
ကိုတစ်တန်ဟုတွက်သည်
( ကျသင့်ငွေ = ထု×ဗြက်×အရှည်×1တန်တန်ဖိုး×အချောင်းရေ÷ 7200)
ဥပမာ 1တန် 720000 ဖြင့် 4"2" အရှည် 9 ပေအချောင်း 50 တန်ဖိုးရှာရန်
ကျသင့်ငွေ= 4×2×9×720000×50÷7200ကျပ်
=360000ကျပ်
၁ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ
၁ဧကရှိသော စတုရန်းပုံအနားတစ်ဖက်=
၂၀၈.၇၁ပေ ( ၂၀၉ )
၁ဧကရှိသော စတုရန်းပုံ ပတ်လည်အနား = ၈၃၄.၈၄
ပေ ( ၈၄၆ )
မြေဧကဖွဲ့နည်း တွက်နည်းနှင့် စိုက်ပျိူးပင် တွက်နည်း
======================
တစ်ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ
လေးနားညီ စတုရန်း = လျား ၂၀၈.၇၁ ပေ× နံ ၂၀၈.၇၁ ပေ
နှစ်နားညီ စတုဂံ = လျား×နံ÷ 43560
နှစ်နားညီတြာဗီဇီယံ= ပြိူင်နား နှစ်ခုပေါင်း ÷ ၂ ×နံ÷
43560
တြိဂံ = ဝ.၅×အခြေ×အမြင့်÷ 43560
တြိဂံ =1/2 အခြေ×အမြင့် ÷ 43560
ထောင့်မှန်တြိဂံ - အခြေ×အမြင့် = ရလာဒ်÷၂÷43560
စက်ဝိုင်း - အချင်းဝက်×အချင်းဝက်×3.1416÷43560
စက်ဝိုင်း - အချင်း× အချင်း×.၇၈၅၄
ဝ.၇၈၅၄ သည်ပိုင်ကိန်း ၃.၁၄၁၆ကို ( အနားလေးဖက် ) ၄ နှင့်စားပြီး စတုရန်းကွက်ဖေါ်သည်။
အနား၅မျက်နှာ ၆မျက်နှာနှင့်အနားများစွာ =စတုဂံ
စတုရန်း
တြိဂံစသည် အကွက်စိပ် ပြီးတွက်
ရလာဒ်အားလုံးကိုပေါင်း၍ ၄၃၅၆၀ ဖြင့်စား။
#ခြံမြေကွက်အကျယ်အဝန်းအရ_စိုက်ပင်_တွက်နည်း
( ဒေါက်တာချစ် စိုက်ပျိူးရေး စာအုပ်မှ......)
(A)လျား×နံ ရှိ စိုက်ပင် အရေအတွက်ကို မြှောက်။
(😎 ခြံကွက်၏ လျား× နံ မြောက်ကိန်း ÷ ပင်ခြား ကွာဝေး မြှောက်ကိန်း
မြေကွက် လျား ၃၀၀× နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတူရန်းပေ
သစ်ပင် ၁၂ပေခြားစိုက်လျှင် ၁၂× ၁၂= ၁၄၄
၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ပင်
ဖိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင် ၁၅% အပိုထွက်မည်
၄၁၆ × . ၁၅ = ၆၂
၄၁၆ +၆၂ = ၄၇၈ ပင်
( C ) ဧကပြည့်( ၁ ) ဧကတွက်လျှင်
စိုက်ပင်အကွာအဝေးနှစ်ခုမြှောက်ကိန်း နှင့် ၄၃၅၆၀ ကိုစား။
စိုက်ပင်အကွာအဝေး ၁၉ ×၁၉ = ၃၆၁
၄၃၅၆၀ ÷ ၃၆၁ = ၁၂၀
ဖိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင် ၁၂၀ × . ၁၅ = ၁၈ ပင်ပိုထွက်
၁၂၀ + ၁၈ = ၁၃၈ ပင်
Credit to original uploader

1 comment:

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */